Investeringer i Slovakia

Som EU-medlem og EØS-området (fra 1. april 2004) skiller rammebetingelsene for investeringer seg ikke vesentlig fra det vi er vant med fra Norge. Etter økonomiske reformer og inntreden i EU, har Slovakia tiltrukket seg betydelige investeringer innen bilindustri, elektronikkindustri og logistikk. Slovakia er medlem av Eurosonen (1 januar 2009), og har godt utdannet arbeidskraft.

Det slovakiske byråkratiet kan oppfattes som noe tungrodd sammenlignet med norske forhold, men det er i den siste tiden gjennomført reformer for å gjøre bedriftsetablering enklere. Myndighetene kan i enkelte tilfeller også bidra med investeringsstøtte. Det er mulig å lese mer om dette påSlovak Investment and Trade Development Agency hjemmesider. Hvis man vurderer etablering i Slovakia kan kontakt med SARIO eller private firmaer som spesialiserer seg på bedriftsetablering være nyttig. Innovasjon Norge vil kunne gi god informasjon i forbindelse med en etablering i landet.

Til tross for at det er gjennomført tiltak for å gjøre rettssystemet mer effektivt og etterrettelig, har Slovakia fortsatt et relativt langsomt-arbeidende og lite transparent rettsvesen. Korrupsjon er langt mer utbredt i Slovakia enn i Norge. En hovedutfordring i offentlig sektor er anbudsprosedyrene hvor regler ofte omgås.

De norske bedriftene som er etablert i Slovakia kan vise til god erfaring ved etablering og drift. Norske (og nordiske) bedrifter oppfattes generelt som ”rene” bedrifter som ikke lar seg utsette for korrupsjon.

Bedrifters arbeid med samfunnsansvar

Man opplever generelt en voksende interesse for bedriftenes samfunnsansvar i Slovakia, og de norske bedriftene etablert i Slovakia har fått positiv oppmerksomhet rundt sin innsats i lokalsamfunnet.

Nyttige lenker for norsk næringsliv:

  • SARIO (Slovak Investment and Trade Development Agency)
  • Innovasjon Norge sine sider

  • Innovasjon Norge sin direktekontakt for Slovakia: Judit Ujfalussy, Associated Consultant, Innovation Norway, Budapest/Bratislava/Praha/Ljubljana, mobil: +36 20 9388792, e-post: judit.ujfalussy@innovationnorway.no