For nordmenn

Reiseinformasjon for Slovakia

Lenke til tema om reiseinformasjon på regjeringen.no

Om ambassaden

Norge har samarbeidet med Slovakia siden opprettelsen av den slovakiske republikk 1. januar 1993. Norges ambassade i Bratislava ble åpnet i september 2004 og har i dag åtte ansatte.

Pass

Ambassaden i Bratislava utsender ikke pass. Dersom man er ute på reise og passet blir stjålet eller tapt under reisen, kan ambassaden utstede nødpass eller et midlertidig reisedokument.

Vigsel

Den norske ambassaden i Bratislava er dessverre ikke bemyndiget til å foreta vielser.

Landinformasjon

Slovakia er en republikk i den østlige delen av Sentral-Europa. Landet grenser til Tsjekkia i vest, Polen i nord, Ukraina i øst, Ungarn i sør og Østerrike i sørvest.

Investeringer i Slovakia

Som EU-medlem og EØS-området (fra 1. april 2004) skiller rammebetingelsene for investeringer seg ikke vesentlig fra det vi er vant med fra Norge. Etter økonomiske reformer og inntreden i EU, har Slovakia tiltrukket seg betydelige investeringer innen bilindustri, elektronikkindustri og logistikk. Slovakia er medlem av Eurosonen (1 januar 2009), og har godt utdannet arbeidskraft.

Valg 2017

11. september 2017 skal det avholdes stortings- og sametingsvalg i Norge. Samtidig skal det avholdes ekstraordinært kommunestyrevalg for innbyggerne i Tjøme kommune og Nøtterøy kommune i Vestfold fylke, som følge av sammenslåingen av disse kommunene til Færder kommune fra 2018. På valgdagen er det ikke anledning til å avgi stemme i utlandet. Er du i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du forhåndsstemme.