Ingrid Asp/ASD - Photo:Ingrid Asp/ASD
Ingrid Asp/ASD

For Norwegians: Post-registration of vaccines taken abroad

Har du et singaporsk vaksinesertifikat? Her følger informasjon om hvordan du registrerer vaksinesertifikatet i Norge / SYSVAK.

| Embassy - COVID-19 Information

Det er nå mulig å få etterregistrert koronavaksiner tatt i utlandet, forutsatt at de er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Vaksinene som inngår i Singapores offentlige vaksineprogram – Pfizer/Comirnaty og Moderna – er begge godkjent. Statens Legemiddelverk har en oversikt over koronavaksiner som er godkjent eller under godkjenning. Det er fastlege, kommunehelsetjenesten eller den private helsetjenesten som vil vurdere om dokumentasjonen på tatt vaksine er god nok og vil gjøre etterregistreringen i SYSVAK.

For mer informasjon:

Nå kan du få etterregistrert koronavaksiner tatt utenfor Norge - FHI

Etterregistrering av koronavaksiner i SYSVAK - HOD