Bilder fra livet som studentpraktikant - Photo:Nåværende studentpraktikant Elise Johannessen
Nåværende studentpraktikant Elise Johannessen

Studentpraktikant høsten 2022

Den norske ambassaden i Singapore tilbyr et praktikantopphold med varighet på inntil seks måneder for en norsk student. Søknadsfrist er mandag 21. mars, med ønsket oppstart august 2022.

| Ambassaden - Stillingsutlysning

Arbeidsoppgaver

Singapore er et økonomisk knutepunkt for Sørøst-Asia og bystaten har en sterk tilstedeværelse av norske bedrifter. Norges økonomiske samarbeid og næringslivsinteresser i Singapore er derfor et viktig fokus for ambassaden, og praktikanten vil få god innsikt i økonomi, omdømmebygging, samt arbeid med kultur- og næringsfremme. Singapore øker også satsingen på teknologi, innovasjon og entreprenørskap og det grønne skiftet med en ambisjon om å bli en «SmartNation». Dette er en utvikling ambassaden følger nøye og har man interesse for disse områdene er Singapore en ideell plass å være.

Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten delta i ambassadens virksomhet. Det blir lagt vekt på at praktikanten skal få bred innsikt i utenrikstjenestens oppgaver og arbeid for norske interesser.

I tillegg gir praktikantoppholdet meget gode muligheter for å tilegne seg kunnskap om singaporsk og regional politikk og ASEAN. Som en del av Team Norway-samarbeidet vil praktikanten også få innsikt i arbeidet til Innovasjon Norge og handelskammeret NBAS.

Praktikantens oppgaver er mange og varierte. En vanlig dag på ambassaden kan inneholde alt fra rapportskriving og informasjonsinnhenting til praktisk arbeid med organisering av og deltakelse på større og mindre mottakelser, seminarer, toppmøter og foredrag. Praktikanten vil også skrive artikler til hjemmesiden, utføre konsulære tjenester, og har et utvidet ansvar for ambassadens sosiale medier. Med et stort norsk miljø i Singapore får studentpraktikanten dessuten delta i det daglige arbeidet med å bistå nordmenn i utlandet. Det vil være rom for å forme din egen rolle under oppholdet.

Kvalifikasjoner

Arbeidsspråk er norsk og engelsk og det er et krav at du som søker har god formidlingsevne på begge språk. Du må dessuten være serviceinnstilt og ha gode samarbeidsevner. Søkere med interesse for næringsliv og regionale forhold vil bli prioritert. Erfaring fra regionen er en fordel, men ikke et krav.

Ordningen er kun åpen for norske statsborgere under høyere utdanning, fortrinnsvis i sluttfasen av utdanningen. Søker må være student eller ha konkrete planer om videre utdanning umiddelbart etter praksisperioden ved et norsk eller utenlandsk lærested godkjent av Lånekassen. Vedkommende kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Vi ber alle søkere sette seg inn i informasjonen om praktikantordningen på regjeringens hjemmesider.

Praktiske opplysninger

Praktikanten vil motta et stipend på NOK 16.000,- pr. mnd. under oppholdet. Engasjementet er inntil seks måneder langt og kan ikke forlenges.

Mobil og mobilabonnement besørges av ambassaden. Praktikanten må selv ordne med bolig, og må selv dekke kost og losji, forsikring og eventuelle vaksiner, samt bestille og betale flybillett tur/retur Singapore. Før avreise til Singapore må praktikanten kontakte NAV Utland for å søke om frivillig medlemskap i Folketrygden. Praktikantoppholdet er avhengig av at koronatiltak i Singapore tillater ambassaden å ha praktikant.

Søknadsprosess

Spørsmål om praktikantplassen kan rettes til nåværende praktikant Elise Johannessen, elise.johannessen@mfa.no.

Søknad med motivasjonsbrev på maksimalt 500 ord, CV og karakterutskrifter sendes innen søknadsfristen til emb.singapore@mfa.no og merkes med «Praktikant» i emnefeltet. Motivasjonsbrevet skal skrives på norsk.  Vi ber om at søknad sammen og vedlegg sendes som én samlet pdf. Ambassaden ønsker ikke kopier av referanser, attester o.l. vedlagt søknaden. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for en skriftlig oppgave og Teams-intervju. Ambassaden tar sikte på å sluttføre prosessen i løpet av april 2021.