Utlysning for praktikantopphold våren 2020

Singapore

Den norske ambassaden i Singapore tilbyr et praktikantopphold med varighet på inntil seks måneder for en norsk student. Søknadsfrist er mandag 30. september, med ønsket oppstart 6. januar 2020.

Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten delta i ambassadens virksomhet. Det blir lagt vekt på at praktikanten skal få bred innsikt i utenrikstjenesten og dens oppgaver.

Singapore er et økonomisk knutepunkt for Sørøst-Asia og bystaten har en sterk tilstedeværelse av norske bedrifter. Norges økonomiske samarbeid og næringslivsinteresser i Singapore er derfor et viktig fokus for ambassaden, og praktikanten vil få god innsikt i økonomi, omdømmebygging og arbeid med næringsfremme. Singapore har også et økende fokus på teknologi, innovasjon og entreprenørskap, med en ambisjon om å bli en «SmartNation». Dette er en utvikling ambassaden følger nøye og har man interesse for disse områdene er Singapore en ideell plass å være. I tillegg gir praktikantoppholdet meget gode muligheter til å tilegne seg kunnskap om singaporsk politikk, nærings- og samfunnsliv, regionale organisasjoner og utenrikstjenestens arbeid for norske interesser.

Praktikantens oppgaver er mange og varierte. En vanlig dag på ambassaden kan inneholde alt fra rapportskriving og informasjonsinnhenting til praktisk arbeid med organisering av og deltakelse på større og mindre mottakelser, seminarer, toppmøter og foredrag. Praktikanten vil også oppdatere og skrive artikler til hjemmesiden, samt publisere informasjon på ambassadens sosiale medier. Med et stort norsk miljø i Singapore får studentpraktikanten dessuten delta i det daglige arbeidet med å bistå nordmenn i utlandet. Det vil være stort rom for å forme din egen rolle under oppholdet.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk og det er et krav at du som søker har god formidlingsevne på begge språk. Du må dessuten være serviceinnstilt. Søkere med interesse for næringsliv og regionale forhold vil bli prioritert.

Ordningen er åpen for norske statsborgere under høyere utdanning, fortrinnsvis i sluttfasen av utdanningen. Søker må være student eller ha konkrete planer om videre utdanning på masternivå umiddelbart etter praksisperioden ved et norsk eller utenlandsk lærested godkjent av Lånekassen. Vedkommende kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Vi ber alle søkere sette seg inn i informasjonen om praktikantordningen på regjeringens hjemmesider.

Praktikanten vil motta et stipend på NOK 16.250,- pr. mnd. under oppholdet. Mobil og mobilabonnement besørges av ambassaden. Praktikanten må selv ordne med bolig, men nåværende praktikant kan være behjelpelig med tips om fremgangsmåte. Før man starter praktikantoppholdet må man ha et frivillig medlemskap i folketrygden, som man søker om via NAV.

Spørsmål om praktikantplassen kan rettes til ambassaderåd Daniel Hirsch eller nåværende studentpraktikant Tuva Jæger via telefon +65 6818 2000 eller e-post emb.singapore@mfa.no.

Søknad med CV, karakterutskrifter og attester sendes innen søknadsfristen til emb.singapore@mfa.no og merkes med «Praktikant» i emnefeltet.