Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Two new trainees at the Embassy in Singapore

Praktikantopphold høst 2020

Den norske ambassaden i Singapore tilbyr et praktikantopphold med varighet på inntil seks måneder for en norsk student. Søknadsfrist er mandag 12. mars, med ønsket oppstart 3. august.

Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten delta i ambassadens virksomhet. Det blir lagt vekt på at praktikanten skal få bred innsikt i utenrikstjenesten og dens oppgaver.

 

Singapore er et økonomisk knutepunkt for Sørøst-Asia og bystaten har en sterk tilstedeværelse av norske bedrifter. Norges økonomiske samarbeid og næringslivsinteresser i Singapore er derfor et viktig fokus for ambassaden, og praktikanten vil få god innsikt i økonomi, omdømmebygging og arbeid med næringsfremme. Singapore har også et økende fokus på teknologi, innovasjon og entreprenørskap, med en ambisjon om å bli en «SmartNation». Dette er en utvikling ambassaden følger nøye og har man interesse for disse områdene er Singapore en ideell plass å være. I tillegg gir praktikantoppholdet meget gode muligheter til å tilegne seg kunnskap om singaporsk politikk, nærings- og samfunnsliv, regionale organisasjoner og utenrikstjenestens arbeid for norske interesser.

 

Praktikantens oppgaver er mange og varierte. En vanlig dag på ambassaden kan inneholde alt fra rapportskriving og informasjonsinnhenting til praktisk arbeid med organisering av og deltakelse på større og mindre mottakelser, seminarer, toppmøter og foredrag. Praktikanten vil også oppdatere og skrive artikler til hjemmesiden, samt publisere informasjon på ambassadens sosiale medier. Med et stort norsk miljø i Singapore får studentpraktikanten dessuten delta i det daglige arbeidet med å bistå nordmenn i utlandet. Det vil være rom for å forme din egen rolle under oppholdet.

 

Arbeidsspråk er norsk og engelsk og det er et krav at du som søker har god formidlingsevne på begge språk. Du må dessuten være serviceinnstilt. Søkere med interesse for næringsliv og regionale forhold vil bli prioritert.

 

Ordningen er åpen for norske statsborgere under høyere utdanning, fortrinnsvis i sluttfasen av utdanningen. Søker må være student eller ha konkrete planer om videre utdanning på masternivå umiddelbart etter praksisperioden ved et norsk eller utenlandsk lærested godkjent av Lånekassen. Vedkommende kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Vi ber alle søkere sette seg inn i informasjonen om praktikantordningen på regjeringens hjemmesider.

 

Praktikanten vil motta et stipend på ca. NOK 16.000,- pr. mnd. under oppholdet. Mobil og mobilabonnement besørges av ambassaden. Praktikanten må selv ordne med bolig, men nåværende praktikant kan være behjelpelig med tips om fremgangsmåte. Før man starter praktikantoppholdet må man sende søknad om medlemskap i norsk folketrygd til Nav Internasjonalt for å opprettholde medlemskapet under utenlandsoppholdet. Søknadsskjema kan hentes på nav.no.  

 

Spørsmål om praktikantplassen kan rettes til ambassaderåd Daniel Hirsch eller nåværende studentpraktikant Arman Bulak Hagelia eller Briyandan Baheerathan via telefon +65 6818 2000 eller e-post [email protected].

 

Søknad med CV, karakterutskrifter og attester sendes innen søknadsfristen til [email protected] og merkes med «Praktikant» i emnefeltet.