Norwegian Supplementary School in Singapore

Giggling-girl-nib000720_650.jpg
Norsk undervisning på Stamford American International School (SAIS) fra høsten 2017 (Foto: Guri Dahl/tinagent.com)

Norskskolen i Singapore og Norskskolen på nett i Norge har kommet frem til en felles modell for å gjøre morsmålsundervisningen tilgjengelig for flere elever igjen. Målet er å skape en robust og langsiktig organisasjon med stort engasjement fra foreldre.

Det jobbes fortsatt med å få på plass hele organiseringen, og informasjon vil komme fortløpende når løsninger er på plass.  

Dette vil være en non-profit foreldre drevet skole på Stamford American International School (SAIS). Skolen huser mange andre kompletterende morsmålsundervisninger, blant annet holder den svenske, danske, finske og tyske skolen til her. SAIS vil legge til rette for at Norskskolen i Singapore får det den behøver av klasserom, bibliotek, rekvisita osv. Lokalene er gratis og begge kafeene er åpne helt til skolen slutter om kvelden.

Tilbudet blir basert på en kombinasjon av nettundervisning og klasseromsundervisning, i fagene norsk, samfunnsfag og KRLE. De erfarne og dedikerte lærerne her i Singapore har god erfaring med fysisk undervisning og det muntlige språket som gir størst utbytte av undervisningen.

Påmelding: Norskskolen på nett (http://www.norskskolen.com/) innen 30. August. Dette er gratis. Vennligst send sms til Camilla Gjesmoe når du har meldt på barnet ditt/barna dine.

For den fysiske undervisningen vil det påløpe en avgift (mål om å opprettholde tidligere sum på S $450 pr år). Informasjon vedr avgift og innbetaling av denne vil komme så snart dette er på plass.

Bakgrunnen for dette opplegget er at Utdanningsdirektoratet i Norge kun støtter nettbasert undervisning.

Undervisningen vil foregå torsdag ettermiddag (mest sannsynlig kl 16:30-18:30) på SAIS.

Oppstart mest sannsynlig 7.september.

Norskskolen vil sannsynligvis trenge flere lærerressurser dersom antall elever blir slik det er stipulert. Det er pr august 2017 registrert 30 - 35 interesserte elever. Om det er noen foreldre eller studenter som ønsker å bidra er det bare å ta kontakt. Kravet som stilles er Bachelor grad (men ikke nødvendigvis lærerutdannede). Et brennende engasjement og ønske om å bidra til barns utvikling og trivsel er det som trengs! Ta kontakt med Karoline Riis Rigault eller Camilla Gjesmoe dersom du har lyst til å bidra.

Ved spørsmål eller ytterligere detaljer kontakt:

Karoline Riis Rigault: +65 96431029
Camilla Gjesmoe: +65 97113781