Norsk pass - Photo:Ambassaden
Ambassaden

Norge tillater dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020

Fra og med 1. januar 2020, vil det bli tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Fra og med 1. januar 2020, vil det bli tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Endringene gjelder både for personer som allerede er norske, og for personer som søker om norsk statsborgerskap. Søker må selv undersøke hvilke regler som gjelder for dobbelt statsborgerskap i det/de andre landene som søker er statsborger av. For å ha dobbelt statsborgerskap, må alle land som søker er statsborger av, godta dette.

For mer informasjon, se UDI sine nettsider.

Søke statsborgerskap

Fra mandag 3. februar 2020 kan søknader om bibehold, gjenerverv og fedremelding registreres i UDI søknad (UDI sin søknadsportal). Fra og med mandag 3. august vil det være mulig å levere inn søknad, kontroll-liste og underlagsdokumenter ved ambassaden i Singapore.

Ambassaden gjør oppmerksom på at oppmøtetidspunkt må avtales på forhånd ved å kontakte ambassaden på emb.singapore@mfa.no Søknaden må leveres inn ved personlig oppmøte, og må inneholde utskrift av oppsummeringen av den elektroniske søknaden, din personlige kontroll-liste, samt alle dokumentene det bes om i denne.

Gebyr

Et søknadsgebyr påløper ved registering/innlevering av søknad, se her for oversikt over gebyr, betaling og tilbakebetaling.