Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Election - Photo:Photographer Tore Fjeld
Photographer Tore Fjeld

For Norwegians: Parliamentary election 2021 – vote from abroad

13. september er det Stortingsvalg. Det er mulig å forhåndsstemme for stortings- og sametingsvalget 2021 ved ambassaden i Singapore fra 1. juli. Siste dag for å forhåndsstemme ved ambassaden er 3. september.

| Embassy - Consular Services

For å overholde lokale COVID-19 tiltak må det i år avtales tid for å avgi stemme. Dette kan gjøres ved å sende en e-post til emb.singapore@mfa.no. Vi anbefaler alle å stemme så tidlig som mulig. For mer informasjon om å stemme fra utlandet, vennligst se Stemme fra utlandet - Valgdirektoratet

Husk å ta med ditt norske pass, eller annen godkjent legitimasjon.

Befinner du deg i utlandet, men har ikke mulighet til å oppsøke en norsk utenriksstasjon, kan du også avgi brevstemme. For mer informasjon om dette se Stemme ved brevpost - Valgdirektoratet. Ta kontakt med ambassaden dersom du trenger å få tilsendt valgmateriell.

 

Hvem har stemmerett?

Du har stemmerett ved stortingsvalget dersom du

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Du må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen for at stemmegivningen din skal være gyldig. Er du usikker på om du har stemmerett, eller hvilken kommune du skal søke om å bli oppført i manntallet, se veiledning her.

Sametingsvalget

Ved sametingsvalg må du være innført i Sametingets valgmanntall for å kunne stemme. Du kan søke om å bli innført på sametinget.no. Søknaden må være fremme hos Sametinget dagen etter valgdagen kl. 17.