Digital undervisning

For Norwegians: Norskundervisning for barn i Singapore

Det finnes forskjellige løsninger for norskundervisning for barn bosatt i Singapore. Hver enkelt skole har egne søknadsfrister.

| Embassy - For Norwegians

Les om de forskjellige alternativene på ambassadens hjemmeside.