Vaccine drawing - Photo:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

For Norwegians: Corona certificate (as of 03.07)

Første trinn av koronasertifikatet til innenlands bruk i Norge er klart. Samtidig samarbeider norske myndigheter med landene i EU/EØS om gjensidig godkjenning av digitale koronasertifikater. Dette skal være på plass innen 1. juli, og har til hensikt å tilrettelegge for reiser innenfor EU/EØS uten reiserestriksjoner eller karantene.

| Embassy - COVID-19 Information

LES Slik kan du bruke koronasertifikatet innenlands i Norge.

Singapore står på EUs liste over «trygge tredjeland», og Singapore og EU forhandler om gjensidig godkjenning av digitale koronasertifikat. Dette vil kunne tilrettelegge for fremtidige reiser mellom EU/EØS-land og Singapore med færre reiserestriksjoner, og uten karantene, under visse vilkår.

Etterregistrering av vaksiner tatt i utlandet

Det er nå mulig å få etterregistrert koronavaksiner tatt i utlandet, forutsatt at de er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Vaksinene som inngår i Singapores offentlige vaksineprogram – Pfizer/Comirnaty og Moderna – er godkjente vaksiner. Statens Legemiddelverk har en Oversikt over koronavaksiner som er godkjent eller under godkjenning. Det er fastlege, kommunehelsetjenesten eller den private helsetjenesten som vil vurdere om dokumentasjonen på tatt vaksine er god nok og vil gjøre etterregistreringen i SYSVAK.

For mer informasjon:

Nå kan du få etterregistrert koronavaksiner tatt utenfor Norge - FHI

Etterregistrering av koronavaksiner i SYSVAK - HOD