Za siguran i bezbedan ribolov u Crnoj Gori

Fishery center

Od prošle nedelje, zahvaljujući norveškoj pomoći, Crna Gora može da se pohvali novim Ribarskim monitoring centrom koji treba da obezbedi evidenciju i sprečavanje svih nedozvoljenih radnji na moru, pre svega nelegalnog ribolova.

"Sa nama su ribari, kojima je u konačnom projekat posvećen, prije svega, da bi oni bili sigurniji na moru u teškom i odgovornom poslu koji rade. Projekat će, takođe, obezbijediti održivo upravljanje osjetljivim ribljim resursima.” Ovim rečima Milutin Simović, ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore na otvaranju novog Ribarskog monitoring centra u petak 30. novembra.

Centar, koji je rekonstruisan i opremljen u okviru zajedničkog projekta Ministarstva, opštine Ulcinj i Norveške ambasade, nalazi se u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja a funkcioniše u okviru Direktorata za ribarstvo.

Njegovom rekonstrukcijom će se omogućiti 24-časovno praćenje i kontrola ribarskih plovila na Skadarskom jezeru. To će se vršiti preko satelita i posebne aplikacije. Kroz prethodna dva projekta iz pretpristupnih fondova EU (IPA), vredna 1,2 miliona evra, nabavljeni su i opremljeni ribarski brodovi sa uređajima kojim su povezani na satelit.

Ambasador Norveške, Arne Sanes Bjornstad izrazio je zadovoljstvo na svečanom otvaranju što je norveško iskustvo pomoglo Crnoj Gori da zaštiti riblji fond i životnu sredinu mora jer je Norveška zemlja koja ima poseban odnos sa svojim morem i okeanom koje štiti i čuva baš kao što i ono nju. ”Morski resursi Crne Gore imaju veliki potencijal, ali ovim resursima se mora upravljati na održiv način”, dodao je Ambasador.

Predsednik Opštine Ulcinj Ljoro Nrekić je podsetio da je projekat vezan za održivi razvoj morskog i obalnog ekosistema započeo 2015. godine sa ciljem suzbijanja nelegalnog ribolova. “Danas vidimo da su nelegalne aktivnosti svedene na minimum, a projekat dobio puni smisao, kao primjer uspješne saradnje uz podršku međunarodnih partnera, projekat koji nas približava standardima razvijenih zemalja”, zaključio je Nrekić.