Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Children at Town Stadium in Knjaževac

Town Stadium in Knjaževac Reconstructed with the Support from the Kingdom of Norway

Knjaževac, 5 November 2019 – Town Stadium in Knjaževac is successfully reconstructed with the support of the Kingdom of Norway, thus created the better conditions for sports for some 15,000 children, youth and sportsmen and sportswomen who use this complex. Elementary school pupils from Knjaževac participated today in the free roller skates ride and cross country, which marked the opening of the stadium.

“After many decades, the stadium in Knjaževac got the look which we all who practiced sports dreamed of. Complete reconstruction will contribute that Knjaževac becomes a town of sports and a healthy lifestyle so that the youth stays here and has adequate conditions for sports activities. We would not be able to implement this project without the support from the Kingdom of Norway and we are very thankful for that,“ the Mayor of Knjaževac Milan Đokić said.

Town Stadium in Knjaževac

The works conducted through the “Norway for You – Serbia“ project included the installation of irrigation systems, paving of the athletics tracks, removal of the grass plantation of both ancillary football courts, construction of the metal fence around the stadium and the ancillary football fields, reconstruction of the east and west brick stadium fence.

Town Stadium in Knjaževac

 “This was one of the first projects we approved for funding through “Norway for You – Serbia“, as a support to the lesser developed municipalities. Despite our main objective to fund mainly development and improvement of local infrastructure or education, it was important to support the reconstruction of the stadium and to provide better conditions for sports and recreation to the children and youth in their town, because the population in Knjaževac had been decreased by half in the last few decades. We had two reliable partners – local self-government of Knjaževac and UNOPS, which implemented this project – so we have tangible results today,“ the Embassy of Norway in Belgrade stated.

Children running at Town Stadium in Knjaževac

Thanks to the support from the Kingdom of Norway, this improved conditions for some 9,400 children and youth in Knjaževac, 2,200 members of local sports clubs, about 3,000 residents of the recreational sports community and around 300 sportsmen and sportswomen who prepare for competitions every year. The Kingdom of Norway funded this project with 100,000 Euros and the Municipality of Knjaževac co-funded it with 120,000 Euros.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Knjaževac, 5. novembar 2019. – Gradski stadion u Knjaževcu uspešno je rekonstruisan uz podršku Kraljevine Norveške, a time su poboljšani uslovi za bavljenje sportom gotovo 15.000 dece, mladih i sportista koji koriste ovaj kompleks. Učenici knjaževačkih osnovnih škola učestvovali su danas u rolerijadi i krosu, čime je označeno otvaranje ovog sporskog objekta.

„Posle mnogo decenija, stadion u Knjaževcu dobio je izgled o kom smo sanjali svi mi koji smo se bavili sportom. Potpuna rekonstrukcija stadiona doprineće tome da Knjaževac bude grad sporta i zdravog načina života, tako da mladi ostanu ovde i dobiju sve adekvatne uslove za sportske aktivnosti. Ovaj projekat ne bismo mogli da sprovedemo bez podrške Kraljevine Norveške, kojoj smo veoma zahvalni za doprinos“, rekao je predsednik opštine Knjaževac Milan Đokić.

Radovi koji su sprovedeni u sklopu projekta „Norveška za vas – Srbija“, obuhvatili su ugradnju sistema za navodnjavanje, asfaltiranje atleskte staze, obnovu travnog zasada oba pomoćna terena za fudbal, izradu metalne ograde oko stadiona i metalne pomoćnih terena za fudbal, rekonstrukciju istočne i zapadne zidane ograde stadiona.

„Ovo je bio jedna od prvih projekata čije smo finansiranje odobrili kroz naš program „Norveška za vas – Srbija“, u sklopu podrške manje razvijenim opštinama. Iako je naš cilj prvenstveno finansiranje razvojnih projekata koji unapređuju lokalnu komunalnu infrastrukturu ili uslove obrazovanja, bilo nam je važno da podržimo obnovu stadiona u Knjaževacu i time omogućimo deci i mladima da u svom gradu imaju uslove za sport i rekreaciju, jer broj stanovnika u ovoj opštini prepolovljen je za poslednjih nekoliko decenija. Imali smo dva vredna partnera – lokalnu samoupravu Knjaževac i UNOPS, koji sprovodi projekat – tako da danas vidimo značajne rezultate“, saopšteno je iz ambasade Kraljevine Norveške.

Zahvaljujući podršci Kraljevni Norveške, ovim su unapređeni uslovi za oko 9.400 dece i mladih u Knjaževcu, 2.200 članova lokalnih sportskih klubova, oko 3.000 stanovnike opštine koji se rekreativno bave sportom i oko 300 sportista koji se svake godine pripremaju za takmičenja. Kraljevina Norveške finansirala je ovaj projekat sa 100.000 evra, a opština Knjaževac učestvovala je sa 120.000 evra.    

Projekat “Norveška za vas - Srbija” ima za cilj da doprinese ravnomernom društveno-ekonomskom razvoju u Srbiji kroz povećanje mogućnosti zapošljavanja, posebno ranjivih i marginalizovanih grupa, podršku socijalnoj koheziji, unapređenje lokalne infrastrukture i uspostavljanje okvira informacione bezbednosti elektronske uprave u Srbiji. Projekat finansira Kraljevina Norveška sa 6,18 miliona evra, a aktivnosti na terenu sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).