Srbija dobija prvi hospis dnevni centar

Photo credit: BELhospice
Photo credit: BELhospice

Na svečanoj ceremoniji održanoj u Malom Mokrom Lugu zvanično su započeli radovi na renoviranju objekta za rad prvog hospis dnevnog centra u Srbiji.

Godine požrtvovanosti Centra za palijativno zbrinjavanje BELhospice kao i posvećenosti onima kojima je najteže dovele su do početka radova na izgradnji prvog hospis dnevnog centra u Srbiji.

Direktorka BELhospice Vera Madžgalj rekla je da je otvaranje prvog BELhospice dnevnog centra projekat na koji se dugo čekalo, a koji predstavlja solidarnost individualnih članova zajednice, predstavnika korporativnog sektora, članova počasnog odbora BELhospisa, više od 150 volontera i ljudi koji brinu o onima kojima je pomoć neophodna.

„Projekat, pored renovaranja i usluga koje ćemo imati, nosi sa sobom važan element, a to je saradnja između institucija kojom unapređujemo usluge i kojima želimo da unapredimo i poboljšamo kvalitet života korisnika“, rekla je Madžgalj.

Pored postojeće usluge zbrinjavanja onkoloških pacijenata u odmaklim fazama bolesti i članova porodica u kućnim uslovima, ovaj projekat će obezbediti uslove da BELhospice unapredi kvalitet života za najmanje 60 pacijenata i 120 članova porodica a na dnevnom nivou pruži besplatne usluge boravaka za 20 onkoloških pacijenata.

U kvalitetno palijativno zbrinjavanje koje će pružati BELhospice tim sastavljen od lekara, medicinskih sestara, negovateljica, socijalnih radnika, psihologa i duhovnika uključiće se i veliki broj volontera, a obezbediće se i besplatne usluge prevoza i hrane za pacijente u hospis dnevnom centru u periodu od osam meseci.

Pored podrške, projekat predviđa i licenciranje usluge Dnevnog centra, unapređenje međusektorske saradnje i koordinaciju potreba pacijenata sa zdravstvenim i socijalnim institucijama i lokalnom upravom. BELhospice će zajedno sa predstavnicima institucija sistema raditi na unapređenju palijativnog zbrinjavanja i kako bi kroz zajedničku saradnju u budućnosti implementirali i uslugu stacionarnog smeštanja i unapredili socio-zdravstvene usluge u skladu sa potrebama onkoloških pacijenata ne samo u Beogradu već i u drugim gradovima Srbije.

Norveška ambasada je podržala BELhopsice kroz dvogodišnji grant čime je omogućila da BELhopsice tim pruži usluge palijativnog zbrinjavanja preko 800 onkoloških pacijenata i članova porodica u kućnim uslovima, licencira uslugu, uspostavi saradnju sa važnim predstavnicima institucija sistema i kreira partnerske odnose sa evropskim organizacijama - uči od najboljih. Stečeno iskustvo i znanje sa ovog projekta je doprinelo da Belhopsice ojača kapacitete upravljanja u skladu sa procedurama i standardima Evropske unije.

Inače, palijativno zbrinjavanje započelo je u Velikoj Britanji pre skoro 50 godina od kada se taj koncept širi po čitavom svetu.