Social Café kao mesto susreta migranata i lokalne zajednice

Social cafe

U okviru norveškog projekta, migranti u Srbiji su u Obrenovcu dobili sigurno mesto za druženje uz kafu, ali i socijalizaciju sa lokalnim stanovništvom.

Nakon dugih putovanja sa često neizvesnom sudbinom, migranti u Srbiji su konačno dobili svoj kutak u kome mogu da se druže, popiju kafu ali i ispune svoje slobodno vreme različitim sportskim i drugim aktivnostima.

Sve je počelo u Prihvatnom centru u Obrenovcu kada je Grupa 484 preko projekta Norveške ambasade odlučila da podrži Fondaciju Ana i Vlade Divac da migrante i izbeglice koji, nakon zatvaranja Balkanske rute, duže borave u Srbiji, uključi u svakodnevni život lokalne zajednice.

Tako je nastao Social Café - mesto gde se migranti iz različitih zemalja druže, dele iste vrednosti, socijalizuju se i grade prijateljstva među sobom, ali i sa lokalnim stanovništvom. Ubrzo nakon otvaranja, Social Café je postao mesto gde ne postoje granice i predstavlja školski primer multikulturalnosti i poštovanja ljudskih prava.

Prema Ani Koeshall iz Fondacije Ana i Vlade Divac, cilj Social Café-a je da ljudima koji su izbegli iz ratom zahvaćenih područja, ali i teškog siromaštva, ponude mesto gde mogu kvalitetno da provedu vreme, što uključuje i razvijanje različitih veština koje će im u budućnosti pomoći da se brže i lakše prilagode novom društveno-kulturnom ambijentu.

“U teškim životnim okolnostima u kojima se korisnici prihvatnih centara trenutno nalaze, važno je pružiti podršku iz koje će, kroz negovanje vrednosti ravnopravnosti i solidarnosti, benefit imati ne samo oni, nego i lokalna zajednica”, naglasila je Koeshall.

Geir Johansen iz Norveške ambasade naglasio je da je Norveška pokazala veliku posvećenost obnovi Obrenovca i pomoći različitim grupama u ovom gradu.

“Norveška snažno podržava vrednosti socijalne inkluzije, ravnopravnosti, multikulturalnosti i solidarnosti. Verujemo da je Social Café upravo jedan od projekata koji demonstriraju ove vrednosti”, rekao je Johansen.

Sami korisnici ovog Social Café-a su najbolji ambasadori ovog koncepta što govori i o tome koliko je jedna ovakva inicijativa bila neophodna.