Praktikantopphold ved ambassaden i Beograd

Search Media assets for ID 63620 - Photo:Search Media assets for ID 63620

Den norske ambassaden i Beograd søker en ny studentpraktikant for høsten 2018. Praktikantoppholdet varer i cirka seks måneder, med tiltredelse i begynnelsen av august. Søknadsfrist 19.3.2018.

Den norske ambassaden i Beograd tilbyr et praktikantopphold som varer i cirka seks måneder for norske studenter fra norske eller utenlandske læresteder for høsten 2018. Søknadsfrist er 19.3.2018, med tiltredelse i begynnelsen av august.

Målsetning med praktikantordningen

Hensikten med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under løpende veiledning fra ambassadens ansatte vil studentpraktikanten ta del i ambassadens virksomhet. Det legges vekt på at praktikanten skal få en bred innsikt i hvordan en utenriksstasjon fungerer. Praktikanten vil ta del i et stort spekter av ambassadens faglige og praktiske oppgaver:

  • Forberede og gjennomføre prosjekter/arrangementer innen presse, kultur og informasjon.
  • Delta på og rapportere fra møter om politikk, kultur og næringsliv.
  • Foreta informasjonsinnhenting og utarbeide rapporter på ulike samfunnsområder.
  • Produsere og publisere artikler til hjemmesidene og nyhetsbrev.
  • Administrative arbeidsoppgaver tilknyttet den daglige driften av ambassaden.

Kvalifikasjoner

Søkere må ha gode formidlingsevner på engelsk og norsk. Det er en forutsetning at praktikanten er norsk statsborger og medlem i folketrygden, samt at vedkommende ikke har vært praktikant ved en norsk utenriksstasjon før. Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er viktig. Det forutsettes kjennskap til bruk av IKT- og web-verktøy. For øvrig vises det til UDs retningslinjer for studentpraktikant-ordningen som finnes her. Søker må være under relevant utdannelse ved et godkjent lærested, fortrinnsvis med avsluttet bachelorgrad, og ikke tidligere vært studentpraktikant i utenrikstjenesten.

Praktiske opplysninger

Praktikantplassen er ikke lønnet, men det vil bli gitt et stipend til dekning av boutgifter og levekostnader. Stipendet kan kombineres med støtte fra lånekassen og det fastsettes i forhold til UDs gjeldende satser for levekostnader i landet, som utgjør ca. 5400 NOK pr mnd. Praktikantene er selv ansvarlige for utgifter forbundet med reise til og fra Beograd. Videre viser det til UDs betingelser og retningslinjer for studentpraktikantordningen

Ambassaden i Beograd ivaretar Norges forbindelser med og interesser i Serbia, Montenegro og Makedonia. Det vil bli lagt vekt på relevant faglig bakgrunn, herunder politikk, økonomi og samfunn, samt god skriftlig og muntlig formidlingsevne på både engelsk og norsk. Kunnskap i serbisk språk og historie er en fordel, men ingen forutsetning. Dybdekunnskap og interesse relatert til Vest-Balkan, EU/NATO-integreringsprosesser, og samfunnsøkonomiske forhold i regionen vil bli tillagt vekt. 

Søknadsinformasjon

Søknad med CV, eksamensutskrifter/vitnemål, attester, og annen relevant informasjon sendes til emb.belgrade@mfa.no ved ambassadesekretær Janne Marit Knutrud. E-posten merkes med «Praktikant høst 2018 – ETTERNAVN FORNAVN» i emnefeltet.

Alle søkere vil få svar, og aktuelle kandidater vil bli kontaktet for intervju via skype- eller telefon. Ambassaden sikter på å sluttføre prosessen innen uke 15.

Spørsmål om stillingen kan rettes til nåværende praktikant, Fredrik Nicolai Andersen: fredrik.nicolai.andersen@mfa.no