Kunngjøring av stilling som lokalt ansatt saksbehandler (førstekonsulent) hos Forsvarsattachéen ved ambassaden i Beograd – søknadsfrist 20. september 2018

Den norske ambassaden i Beograd kunngjør herved følgende stilling: Lokalt tilsatt saksbehandler (førstekonsulent) ved Forsvarsattachéens kontor. Tilsetting fra 1. august 2019.

Det gjøres oppmerksom på at det stilles krav til norsk statsborgerskap. Søkeren må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret.

 Arbeidsområdet i stillingen omfatter i hovedsak:

 1. Saksbehandling og generell administrativ støtte til Forsvarsattachéen, herunder:
 • Saksbehandling, oppfølging og støtte til prosjekter innen akkrediterte land, men også regionalt
 • Saksbehandling innen budsjett, regnskap og økonomirapportering
 • Post- og arkivtjeneste
 • Reise- og besøksadministrasjon, herunder planlegging og koordinering
 • Kontakt med ulike lokale myndigheter og andre lands ambassader, herunder mindre representasjonsoppdrag
 1. Støtte Forsvarsattacheen i forbindelse med hans/hennes hovedoppgaver, herunder:
 • Delta på lokale konferanser og møter
 • Følge med på forsvars- og sikkerhetspolitiske saker i lokale medier i Serbia, Montenegro og Makedonia
 • Ivareta kontoret i forsvarsattachéens fravær

Det må også påregnes andre administrative oppgaver ved behov og ledig kapasitet. Herunder støtte til ambassaden.

Kvalifikasjonskravene er minimum 3 års relevant utdanning fra universitet eller høyskole og minimum 3 års relevant arbeidserfaring. Annen relevant utdanning og relevant erfaring vil kunne kompensere for manglende formell utdanning. Stillingen krever god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Følgende personlige egenskaper kreves:

 • Gode samarbeidsevner
 • God helhetsoversikt
 • Initiativ og evne til å kunne      arbeide selvstendig
 • Ryddighet og evne til å arbeide      systematisk
 • Fleksibilitet og evne til kommunikasjon
 • Taktfullhet og integritet

Det er ønskelig med erfaring fra stilling med tilsvarende innhold, fra stilling med stor grad av selvstendighet, samt erfaring fra regnskaps- og budsjettarbeid. Det er ønskelig at søker har lokale språkkunnskaper innen de akkrediterte landene. Det er ønskelig med kjennskap til Forsvaret, forsvars- og sikkerhetspolitikk generelt, og på Balkan spesielt.

 Praktiske opplysninger:

 • Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater
 • Lønn etter avtale
 • Arbeidskontrakt etter lokale vilkår i Serbia
 • Opplæring vil bli gitt
 • Det vil være en prøvetid på 3 måneder
 • Tilsetting vil bli gitt med forbehold om at sikkerhetsklarering for Hemmelig/NATO Secret oppnås før oppstart i stillingen

For nærmere opplysninger om stillingen kan Forsvarsattachéen i Beograd, oberstløytnant Egil Daltveit, kontaktes på +381 (0) 63 280 880 (mobil), kontor: + 47 23 98 14 06 eller på e-post egil.daltveit@mfa.no. 

Søknad vedlagt CV samt kopier av vitnemål og attester sendes elektronisk til defenceattache.belgrade@mfa.no og emb.belgrade@mfa.no