Forhåndsstemmegivning i utlandet: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

forhåndstemme

Valgdagen for Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til mandag 9. september 2019. Forhåndsstemmegivning i utlandet vil finne sted i perioden 1. juli – 30. august 2019.

Det vil være mulig å kunne forhåndsstemme ved den norske ambassaden i Beograd i perioden 1. juli til 30. august 2019 i kommunestyre- og fylkestingvalget. For å kunne stemme må man ha med gyldig legitimasjon med bilde.

Brevstemming er også mulig som tidligere år. Velgere som ikke har anledning til å oppsøke en stemmemottaker utenriks kan avgi stemme ved brevpost. Det er det samme valgmateriellet som benyttes ved brevstemmegivning, men velgeren kan også benytte eget materiell. 

Valgportalen www.valg.no blir fortløpende oppdatert med informasjon om valget. For mer informasjon om dette kan velgere ta kontakt med ambassaden.