Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Construction

For development of local infrastructure in Montenegro 250,000 Euros from the Kingdom of Norway

The Kingdom of Norway will fund with 250,000 Euros improvement of infrastructure in 16 local governments through a public call for proposals within “Norway for You – Montenegro“. By 20 January 2020, municipalities can submit proposals for grants, up to a maximum of 30,000 Euros for projects in a single municipality or up to 50,000 Euros for inter-municipal projects.

The main objective of this public call is to contribute to strengthening of social inclusion through the improvement of public infrastructure in less developed municipalities of Montenegro. Activities may include construction, reconstruction or renovation; while priority areas include water and waste management, energy efficiency in public buildings, facilities that contribute to tourism and economic potential, as well as educational, sports and cultural infrastructure.

The project is divided into two parties, and local self-governments can apply on their own or in partnership with their institutions or other municipalities. All municipalities eligible for the grant will have to contribute financially to 10 percent of the total eligible project costs. On the project website www.norveskazavas.me, all the detailed criteria with the application documents are published. Information session where all interested parties will be able to get the clarification and detailed information will be held in Podgorica, on Friday, 6 December 2019 (exact time and venue will be announced later).

The "Norway for you - Montenegro" project aims to contribute to the balanced socio-economic development of Montenegro, through increasing employment opportunities, supporting social cohesion and improving local infrastructure in less developed municipalities of Montenegro. The project is funded by the Kingdom of Norway with EUR 1.4 million, and field activities are carried out by the United Nations Office for Project Services (UNOPS).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za razvoj lokalne infrastrukture u opštinama Crne Gore 250.000 evra od Kraljevine Norveške

Kraljevina Norveška finansiraće sa 250.000 eura unapređenje infrastrukture u 16 lokalnih samouprava kroz javni poziv koji je objavljen u okviru projekta „Norveška za vas – Crna Gora“. Do 20. januara 2020. godine, opštine mogu dostaviti prijedloge za dodjelu bespovratnih sredstava, a koja mogu biti najviše 30.000 evra za projekte u jednoj opštini ili do 50.000 evra za međuopštinske projekte.

Glavni cilj ovog javnog poziva je da doprinese jačanju socijalne uključenosti kroz poboljšanje javne infrastrukture u manje razvijenim opštinama Crne Gore. Aktivnosti mogu obuhvatati izgradnju, rekonstrukciju ili obnovu, a među prioritetnim oblastima nalaze se upravljenje vodama i otpadom, energetska efikasnost u javnim objektima, objekti koji doprinose turističkim i privrednim potencijalima, kao i obrazovna, sportska i kulturna infrastruktura.

Projekat je podjeljen u dvije partije, a lokalne samouprave mogu da konkurišu samostalno, kao i u partnerstvu sa svojim institucijama ili drugim opštinama. Sve opštine kojima budu odobrena bespovratna sredstva, moraće da finansijski učestvuju u visini od 10 odsto od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Na sajtu projekta „Norveška za vas – Crna Gora“, nalaze s detaljni kriterijumi javnog poziva i dokumenta za podnošenje prijave. Informativna sesija na kojima će svi zainteresovani moći da dobiju pojašnjenja i detaljnije informacije biće održana u Podgorici, u petak 6. decembra 2019. godine (tačno vrijeme i mjesto održavanja biće naknadno objavljeno).

Projekat “Norveška za vas – Crna Gora” ima za cilj da doprinese ujednačenom socio-ekonomskom razvoju Crne Gore, kroz povećanje mogućnosti za zapošljavanje, podršku socijalnoj koheziji i unaprijeđenje lokalne infrastrukture u manje razvijenim opštinama Crne Gore. Projekat finansira Kraljevina Norveška sa 1,4 miliona eura, a aktivnosti na terenu sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

 

Kontakt osoba za više informacija o projektu:

Petar Janjatović

Menadžer za komunikacije

Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge - UNOPS

Mobilni: +381 63 862 2780

Elektronska pošta: petarj@unops.org