Akcija pomoći Skandinavistici

test
Photo credit: Sissel Kruse Larsen

Ostalo je još samo osam dana do kraja online akcije za prikupljanje donacija za Grupu za Skandinavistiku na Filološkom fakultetu.

Sve je počelo kada su ćerke norveške lektorke na Skandinavistici u Beogradu videle u kakvim uslovima studenti i profesori rade. Dotrajali nameštaj i oprema, skučeni prostor na poslednjem spratu i mnoštvo knjiga svuda unaokolo.

One su tako rešile da pokrenu akciju i njihovom zaslugom novootvorena škola iz Smele (Smøla) u Norveškoj voljna je da potpuno besplatno ustupi Univerzitetu na korišćenje svoju opremu, koja joj više nije potrebna.

Ipak, troškovi carine ne mogu da se pokriju samo uz učešće škole ili Univerziteta, zato je pokrenuta online akcija prikupljanja sredstava. Za sada je od strane 93 donatora sakupljeno preko 30.000 norveških kruna, a potrebno je ukupno 100 hiljada.  

Filološki fakultet i Grupa za skandinavistiku iznedrili su mnoge generacije kvalitetnih nastavnika jezika, prevodilaca, uopšte, stručnjaka iz oblasti humanističkih nauka. Naravno, poverenje je kao dvosmerna ulica - ovo ne bi bilo moguće bez studenata i njihove volje za daljim učenjem i napredovanjem. Međutim, sami fizički uslovi studiranja (stari i dotrajali nameštaj, neadekvatna oprema u učionicama) ne odgovaraju duhu i angažmanu nastavnika i studenata.

Ukoliko želite i imate mogućnosti, pozivamo vas da podržite ovu akciju. Više informacija o tome kako, možete naći ovde.