Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Registrer ditt opphold

Norske borgere som skal reise til, bosette seg i, eller allerede bor Serbia, Montenegro eller Nord-Makedonia, oppfordres til å registrere seg i Utenriksdepartementets reiseregister. Registreringen er frivillig, men vil gjøre det lettere for Utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er.

I en krisesituasjon vil vi forsøke å oppnå kontakt med deg via e-post, SMS eller telefon dersom du legger inn relevant informasjon. Vi kan ikke garantere at vi vil kunne hjelpe deg i alle situasjoner.

Opplysningene du registrerer blir behandlet etter kravene i Personopplysningsloven og vil ikke bli utlevert. Du har selv innsyn i dataene om deg og kan endre/slette disse når som helst.

Registrering anbefales også for alle som allerede er bosatt eller skal bosette seg i Serbia, Montenegro eller Nord-Makedonia over lengre tid.

Merk at selv om du har registrert deg på ambassaden tidligere, er det nå kun den elektroniske registreringen som estimeres i tilfelle kriser eller annen behov for kontakt til eller fra ambassaden.

Registrer deg her: https://www.reiseregistrering.no/
UD og ambassadenes bistand til nordmenn i utlandet