Personnummer

Ambassaden tar imot søknad om personnummer for videresending til Folkeregisteret i forbindelse med søknad om pass.

Et personnummer er et ellevesifret identifikasjonsnummer. Alle som er folkeregistrert i Norge har et personnummer. 

Personnummeret utstedes av Folkeregisteret. Søknad om tildeling av personnummer til barn krever følgende dokumentasjon:

  • Original fødselsattest med apostillestempel hvor begge foreldres navn står oppført, samt barnets fornavn og fødselsdato.
  • Oversettelse av den originale fødselsattesten til enten norsk eller engelsk, med apostillestempel. 
  • Bekreftet kopi av foreldrenes pass. 
  • Dersom foreldrene er gift i utlandet og ekteskapet ikke er registrert i Folkeregisteret, må ekteskapet registreres før foreldrene møter opp på ambassaden og anmoder om fødselsnummer. Foreldrene må selv registrere ekteskapet.

Mer informasjon på Folkeregisterets nettsider.