The Norwegian Passports by Neue - Photo:Photo: Neue Design Studio
Photo: Neue Design Studio

Pass

Ved søknad om pass kreves personlig fremmøte ved ambassaden i Beograd. Dette gjelder også barn. De som har fylt 12 år skal avgi biometrisk data som bilde, fingeravtrykk og signatur ved oppmøte. Du må bestille time før du kan søke om pass.

Bestilling av time 

Du kan bestille time på e-post: emb.belgrade@mfa.no eller telefon +381 (0) 11 3208 000. 

For å søke om vanlig pass, kreves følgende:

 • Utfylling av søknadsskjema på ambassaden.
 • Gammelt pass
 • Passgebyr
 • Personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. 

For å søke om midlertidig pass (nødpass), kreves følgende:

 • Kopi av det tapte passet eller annen gyldig norsk ID i original eller kopi.
 • Kopi av anmeldelse til lokalt politi om at ordinært pass har vært tapt, mistet eller stjålet.
 • Eget tapsmeldingsskjema må fylles ut på ambassaden.
 • To passfoto
 • Passgebyr som for vanlig pass (se gebyrer)
 • Personlig oppmøte. Dette gjelder også barn.

Midlertidig pass (nødpass) utstedes bare i situasjoner der dette er helt nødvendig.

Hvis du har et gyldig, ordinært pass, ugyldiggjøres det i passregisteret når du får et midlertidig pass.

Det midlertidige passet er gyldig bare for én enkelt reise. Dokumentasjon på reisen må fremlegges sammen med søknad om nødpass.

Det midlertidige passet må innleveres til politiet når du kommer tilbake til Norge.

 

For barn (under 18 år) kreves det i tillegg til ovennevnte:

 • Samtykke til passutstedelse fra begge foreldre. Dersom begge møter med barnet holder det at begge foreldre underskriver på søknadsskjemaet. Dersom kun en av foreldrene møter kreves det skriftlig fullmakt fra den som ikke møter, vedlagt kopi av ID, slik at underskrifter kan verifiseres.
 • Fødselsattest for barnet, hvis det søkes om pass for første gang. Fødselsattesten må være legalisert eller påført apostille dersom barnet er født i utlandet.
 • Minst en av foreldrene med foreldreansvar må møte sammen med barnet.

Passgebyr
For behandling av søknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder følgende satser fra 19. oktober 2020:

Ordinært pass til søkere over 16 år 1 290 kroner. RSD: 14.000. EUR: 120
Ordinært pass til søkere under 16 år
 770 kroner. RSD: 8.400. EUR: 70
Midlertidig pass (nødpass)
 1 690 kroner. RSD: 18.400. EUR: 160

 
For å kunne utstede vanlig pass må vedkommende ha norsk personnummer. Dersom barnet ikke har blitt tildelt personnummer, er det ambassaden som skal søke om dette. Dette kan ta 3-4 uker i tillegg til de 1-2 uker det tar å få pass.
 
Norske statsborgere født i utlandet må søke om bibehold av norsk statsborgerskap før fylte 22 år. Bibeholdbevilling må vedlegges søknaden. Se forøvrig informasjon på UDIs hjemmeside.