Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

pass

Pass og nødpass

Ved søknad om pass kreves personlig fremmøte ved ambassaden i Beograd.

For å søke om vanlig pass, kreves følgende:

 • Utfylling av søknadsskjema på ambassaden.
 • Gammelt pass
 • Passgebyr
 • Personlig oppmøte. Dette gjelder også barn.

For å søke om nødpass, kreves følgende:

 • Kopi av det tapte passet eller annen gyldig norsk ID i original eller kopi.
 • Kopi av anmeldelse til lokalt politi om at ordinært pass har vært tapt, mistet eller stjålet.
 • Eget tapsmeldingsskjema må fylles ut på ambassaden.
 • To passfoto
 • Passgebyr som for vanlig pass (se gebyrer)
 • Personlig oppmøte. Dette gjelder også barn.

For barn (under 18 år) kreves det i tillegg til ovennevnte:

 • Samtykke til passutstedelse fra begge foreldre.Dersom begge møter med barnet holder det at begge foreldre underskriver på søknadsskjemaet. Dersom kun en av foreldrene møter kreves det skriftlig fullmakt fra den som ikke møter, vedlagt kopi av ID, slik at underskrifter kan verifiseres.
 • Fødselsattest for barnet, hvis det søkes om pass for første gang. Fødselsattesten må være legalisert eller påført apostille dersom barnet er født i utlandet.
 • Minst en av foreldrene med foreldreansvar må møte sammen med barnet.  
For å kunne utstede vanlig pass må vedkommende ha norsk personnummer. Dersom barnet ikke har blitt tildelt personnummer, er det ambassaden som skal søke om dette. Dette kan ta 3-4 uker i tillegg til de 1-2 uker det tar å få pass.
 
Norske statsborgere født i utlandet må søke om bibehold av norsk statsborgerskap før fylte 22 år. Bibeholdbevilling må vedlegges søknaden. Se forøvrig informasjon på UDIs hjemmeside.