Skip to main content
Norway in Saudi Arabia Royal Norwegian Embassy in Riyadh

Veileder humanitære prinsipper

Veilederen ble først produsert i 2017 og er nå oppdatert basert på innspill fra organisasjonene. Veilederen gir råd og tips om hvordan organisasjonene kan sikre etterlevelse av humanitære prinsipper i ulike faser av innsatsen. Målsettingen med veilederen er å bidra til en felles forståelse av hva som forventes av mottakere av norsk humanitær støtte, i første omgang norske organisasjoner og deres implementerende partnere.

De humanitære prinsippene ligger til grunn for all norsk humanitær innsats. Humanitet, upartiskhet, uavhengighet og nøytralitet er helt nødvendig for å kunne gjennomføre humanitært arbeid, og nå fram til dem som trenger det mest. Imidlertid er det ofte utfordrende å etterleve dette i praksis. Selv om humanitære organisasjoner arbeider på ulike vis, er det viktig at alle har en felles grunnleggende tilnærming. Dette er bakgrunnen for veilederen.