Ledig stilling som lokalt ansatt arkivar/administrativ medarbeider ved ambassaden i Riyadh

Den norske ambassaden i Riyadh har 12 ansatte, hvorav tre er utsendte diplomater fra Norge og ni er lokalt ansatte. Ambassadens hovedformål er å fremme norske interesser og styrke relasjonene mellom Norge og hhv. Saudi Arabia, Oman, Bahrain og Jemen knyttet til utenrikspolitiske spørsmål, næringsfremme og kultur, og konsulære oppgaver. For mer informasjon: www.norway.no/en/saudi-arabia/

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig ansvar og oppfølging av ambassadens arkiv
 • Administrative oppgaver, herunder regnskapsoppgaver
 • Andre oppgaver kan pålegges ved behov

Personlige egenskaper:

 • Even til å arbeide effektivt og selvstendig, god vurderingsevne
 • Nøyaktighet
 • Gode organisatoriske evner og ordenssans
 • Fleksibilitet, evne til å tilpasse seg uforutsette oppgaver

Kvalifikasjonskrav:

 • Skandinavisk statsborgerskap
 • Søkere med relevant utdanning og erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver vil bli foretrukket
 • Kunnskap om Saudi Arabia og regionen er en fordel
 • Søker må ha oppholdstillatelse i Saudi Arabia

Vi kan tilby:

 • Et hyggelig og åpent arbeidsmiljø
 • Fleksible arbeidstider (etter avtale)
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Dedikerte kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø
 • Lønn etter lokale vilkår

Ambassaden er forholdsvis fleksibel mht. oppstartdato og stillingsbrøk med henblikk på at også medfølgende til skandinaver som arbeider i Riyadh kan søke. Det er ønskelig med en opplæringsperiode i juli eller august.

 • Søknad med CV sendes til riyadh@mfa.no innen 19. juni 2022
 • Aktuelle kandidater vil intervjues kort tid etter søknadsfristen. Ved intervju vil det også bes om kopi av Iqama og pass samt referanser
 • Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til ambassadesekretær Hege Reistad på hege.reistad@mfa.no