Robert Brun og Live Tronstad er henholdsvis studenthospitant og studentpraktikant i Riyadh i høst.
Robert Brun og Live Tronstad er henholdsvis studenthospitant og studentpraktikant ved den norske ambassaden i Riyadh høsten 2022.

Praktikantplass ved ambassaden i Riyadh

Ambassaden i Riyadh søker en studentpraktikant til vårsemesteret 2023. Som del av ambassadens stab, vil praktikanten få bred innsikt i stasjonens politiske og administrative arbeid i fire land: Saudi-Arabia, Jemen, Oman og Bahrain.

Formålet med praktikantordningen er å gi studenter innblikk i internasjonalt arbeid og utenrikstjenesten.

Ambassaden i Riyadh dekker en spennende og mangfoldig region. Saudi-Arabia er i rask endring, og gjennomfører store reformer knyttet til modernisering av både samfunnet og økonomien, så vel som et grønt skifte. Også Bahrain og Oman er i stor utvikling. Befolkningen i Jemen er rammet av krig og verdens største humanitære krise.

Søknadsfrist: 30. september 2022

Tidsperiode: 6 måneder, med tiltredelse senest 29. januar. Tidligere oppstart kan diskuteres.

Generell informasjon om Utenrikstjenestens studentpraktikantordning finnes her.

 

Arbeidsoppgaver

Praktikanten vil få mulighet til å delta i en rekke av ambassadens ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Blant annet: 

 • Skrive rapporter om hva som foregår i de ulike landene ambassaden dekker. 
 • Delta i møter med nasjonale myndigheter, andre ambassader og organisasjoner, knyttet til aktuelle problemstillinger om politikk, samfunn og økonomi. 
 • Skrive tematiske rapporter om forhold av spesiell interesse for utenrikstjenesten. 
 • Bistå i å tilrettelegge for norsk næringsliv i regionen.
 • Bistå i ambassadens arbeid med kultur.
 • Bistå i ambassadens administrative oppgaver. 
 • Bistå i arbeidet med oppdatering av hjemmeside og publisering på sosiale medier.

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

Arbeidsspråkene på ambassaden er norsk og engelsk. Det kreves derfor god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i begge språk. Språkkunnskaper i arabisk er en fordel. 

Interesse for og kjennskap til politikk og samfunn i Gulfen og Midtøsten er en fordel. 

Videre er det viktig at praktikanten er fleksibel, tar initiativ og har gode samarbeidsevner.

 

Vilkår og praktiske opplysninger

 • Du må være norsk statsborger og medlem i norsk folketrygd.
 • Du må være student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden. I de tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet.
 • Du kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.
 • Praktikantperioden har en varighet på seks måneder, med tiltredelse i januar.
 • Du vil motta et stipend NOK 13.000 hver måned.
 • Ambassaden stiller bolig til disposisjon mot husleie.
 • Du må dekke kostnader forbundet med reise til og fra Saudi-Arabia samt. visumkostnader.
 • Du må søke NAV Internasjonalt om rett til utvidet stønad til helsetjenester. For ytterligere informasjon tas direkte kontakt med NAV Internasjonalt. Det anbefales også at praktikanten tegner egen forsikring for oppholdet.

 

Søknadsbrev med CV, attester, referanser og vitnemål/karakterutskrift sendes på e-post til emb.riyadh@mfa.no. Søknadsfrist er 30. september 2022.

 

Kontaktperson for faglige spørsmål:

Ambassadesekretær Andreas Thomassen Slørdahl

andreas.thomassen.slordahl@mfa.no 

 

Kontaktperson for praktiske spørsmål:

Ambassadesekretær Hege Reistad

hege.reistad@mfa.no 

 

Spørsmål om praktikanttilværelsen kan stilles til nåværende praktikanter Live Tronstad og Robert Brun.

live.tronstad@mfa.no

robert.brun@mfa.no