Ambassaden - Photo:Ambassaden
Ambassaden

Praksisplasser ved ambassaden i Riyadh

Ambassaden i Riyadh søker praktikanter til vårsemesteret 2022. Søknadsfrist 20. oktober. Ambassaden dekker Saudi Arabia, Jemen, Oman og Bahrain. Praktikantene vil inngå i ambassadens stab og få bred innsikt i ambassadens politiske og administrative arbeidsoppgaver. Praktikantene vil blant annet ta del i ambassadens rapportvirksomhet. Med forbehold om situasjonen knyttet til covid-19 kan ambassaden ta imot praktikanter i tidsrommet medio januar til medio juli 2022.

Generell informasjon om Utenrikstjenestens studentpraktikantordning finnes her.

 

Praktikanter ved ambassaden i Riyadh
Den overordnede målsettingen med praktikantordningen er å gi studenter innblikk i internasjonalt arbeid og bidra til å spre kunnskap om- og interesse for utenrikstjenesten. Dette innebærer en innføring i og opplæring innenfor stasjonens arbeidsområder. 

Ambassaden i Riyadh har et mangfold av arbeidsoppgaver og dekker en spennende region. Saudi Arabia gjennomfører store reformer og er i rask endring. Også Bahrain og Oman er i stor utvikling. Befolkningen i Jemen er rammet av krig og verdens for øyeblikket største humanitære krise.

Praktikantene skal bl.a. delta i og skrive rapporter fra møter med nasjonale myndigheter, andre lands ambassader og ulike organisasjoner om aktuelle problemstillinger knyttet til politikk, samfunn og økonomi. Videre skal praktikantene bistå i ambassadens arbeid med kultur og næringsfremme samt i administrative gjøremål. De skal også delta i arbeidet med oppdatering av hjemmeside og publisering på sosiale medier. 

Det kreves gode språkkunnskaper i engelsk samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. Arabisk er en fordel. Interesse for og kjennskap til politikk og samfunnsliv i Gulfen/Midtøsten er en fordel. Videre er det viktig at praktikantene har fleksibilitet, evne til personlig initiativ og gode samarbeidsevner. Videre vektlegges god kompetanse innen IT og sosiale medier. 

 

Vilkår og praktiske opplysninger

  • Du må være norsk statsborger og medlem i norsk Folketrygd.
  • Du må være student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested i praksisperioden.
  • Du kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.
  • Du vil motta et stipend NOK 13 000 per måned.
  • Praktikantperioden har en varighet på seks måneder, med tiltredelse 16. januar 2022.
  • Ambassaden stiller bolig til disposisjon mot en husleie som trekkes fra stipendet.
  • Praktikantene må dekke kostnader forbundet med reise til og fra Saudi-Arabia samt visumkostnader.

 

Søknad med CV, attester, referanser og vitnemål sendes pr. e-post til emb.riyadh@mfa.no 

Søknadsfrist: 20. oktober 2021.  

 

Kontaktperson for faglige spørsmål:
Ambassaderåd Signe Gilen
signe.gilen@mfa.no 
Telefon: +4723956305

Kontaktperson for praktiske spørsmål:
Ambassadesekretær Hege Reistad
hege.reistad@mfa.no