Praktikanter søkes til Saudi-Arabia

Bilde av ambassaden

Den norske ambassaden i Riyadh søker én eller to praktikanter for våren 2018. Søknadsfrist er 18. oktober 2017, med tiltredelse januar/februar 2018. Oppholdets varighet er maksimalt seks måneder.

Den norske ambassaden i Riyadh søker én eller to praktikanter med oppstart januar/februar 2018.

Ambassaden ivaretar Norges interesser overfor Saudi-Arabia, Oman, Bahrain og Jemen. Praktikantene vil inngå i ambassadens stab og få en allsidig innføring i ambassadens drift, med både politiske, næringsmessige og administrative arbeidsoppgaver, inklusive ambassadens rapportvirksomhet.

Saudi-Arabia er et kontrastfylt land og et land i endring. Det saudiske kongehuset er en av de viktigste politiske aktørene i regionen. Saudi-Arabia er en av verdens største oljeeksportører, Midtøstens største økonomi og det eneste arabiske medlem av G20. Samtidig er Saudi-Arabia et konservativt, religiøst land. Fra Riyadh følger ambassaden også situasjonen i det konfliktherjede nabolandet Jemen. I både Oman og Bahrain er det norske næringsinteresser og styrkede kontaktflater mot Norge.

For første halvår 2018 søker ambassaden i Riyadh en eller to praktikanter. Arbeidsoppgavene vil inkludere rapportering om den politiske og økonomiske utviklingen i de landene ambassaden dekker. Dette innebærer blant annet landenes utenrikspolitiske posisjoner, internesamfunnsutfordringer, modernisering, energiforhold, menneskerettigheter og religion, for å nevne noe. Næringsfremme, informasjons- og kulturarbeid, herunder ansvar for arrangementer, vil inngå i praktikantenes arbeidsoppgaver. De vil også ta del i ansvaret for nettside og sosiale medier. I høysesongen vil dessuten enkelte oppgaver innen utlendingsfeltet kunne inngå. Praktikantene får med andre ord god kjennskap til hva en norsk utenriksstasjon gjør. I tillegg kommer kontakten med andre lands ambassader.

Ønskede kvalifikasjoner

Søkere bør være studenter på mastergradsnivå innen samfunnsvitenskap, Midtøsten-studier eller andre relevante fagområder. Det er en fordel, men ikke noe krav, om praktikantene har kjennskap til arabisk kultur og språk og god kunnskap om landene i regionen.

Det er en forutsetning at søkere er norske statsborgere som snakker og skriver flytende norsk. Gode engelskkunnskaper er også viktig. Selvstendighet, fleksibilitet, ryddighet, evne til å ta initiativ, samarbeidsevner og gode kommunikasjonsevner vil bli vektlagt. Tidligere praktikanter kan ikke søke.

Praktiske forhold

Praktikantperioden har en varighet på inntil seks måneder, med tiltredelse januar/februar 2018. Praktikanter som ikke mottar studiefinansiering fra Lånekassen vil motta et månedlig stipend som per i dag utgjør NOK 11 750. Ambassaden stiller bolig til disposisjon for praktikantene mot en rimelig husleie som trekkes fra stipendet.

Straks utvelgelsesprosessen er ferdig bør praktikantene søke NAV Utland om frivillig medlemskap i Folketrygden. Praktikantene må selv dekke reisekostnader til/fra Saudi-Arabia og nødvendige visumgebyr.

Søknad

Søknad, CV, karakterutskrifter, samt et eksempel på skriftlig framstillingsevne på norsk (f.eks. et kort essay, innlegg, artikkel, e.l.), sendes per e-post til emb.riyadh@mfa.no innen 18. oktober 2017. Merk søknaden med «Praktikant vår 2018». Alle søkere vil få svar, og aktuelle kandidater vil bli kontaktet for intervjuer.

Spørsmål kan rettes til ambassadesekretær Ulrik Tetzschner, e-post Ulrik.Tetzschner@mfa.no (telefon +966 55 333 0973), eller nåværende praktikant Eirik Kvindesland, e-post Eirik.Kvindesland@mfa.no (telefon +966 53 881 4732).