Forskrift om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen

Forskrift fastsatt ved kongelig resolusjon 15. mars 2020.

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Verdens helseorganisasjon erklærte 11. mars 2020 at utbruddet av sykdommen Covid-19 utgjør en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse.

 

Les mer om forskriften her: