Ambassaden i Riyadh søker studentpraktikanter

Bilde av studentpraktikantene foran ambassaden i Riyadh.  - Photo:Ambassaden i Riyadh
Ambassaden søker nye studentpraktikanter. Foto: Ambassaden i Riyadh

Den norske ambassaden i Riyadh søker én eller to praktikanter for annet halvår 2020. Søknadsfrist er mandag 9. mars 2020 med tiltredelse i juli/august 2020. Oppholdets varighet er maksimalt seks måneder.

Den norske ambassaden i Riyadh, Saudi-Arabia søker én eller to studentpraktikanter med oppstart i juli/august 2020.

Ambassaden ivaretar Norges interesser overfor Saudi-Arabia, Oman, Bahrain og Jemen. Praktikantene inngår i ambassadens stab og får en allsidig innføring i ambassadens virksomhet, med både politiske, næringsmessige, kultur- og informasjonsrelaterte arbeidsoppgaver, inklusive ambassadens rapport- og analysevirksomhet.

Saudi-Arabia er et kontrastfylt land, et land i endring og en av de viktigste politiske aktørene i regionen. Landet er en av verdens største oljeeksportører, Midtøstens største økonomi og medlem av G20. Samtidig er Saudi-Arabia et konservativt, religiøst land, med en ung befolkning. Fra Riyadh følger ambassaden også utviklingen i det konfliktherjede nabolandet Jemen. I både Oman og Bahrain er det norske næringsinteresser, et økende antall turister og styrkede kontaktflater til Norge, også politisk.

For annet halvår 2020 søker ambassaden i Riyadh en eller to studentpraktikanter. Arbeidsoppgavene inkluderer politisk og økonomisk rapportering, inklusive innenrikspolitiske samfunnsutfordringer, klima- og energispørsmål, menneskerettigheter og religion, for å nevne noe. Næringsfremme, informasjons- og kulturarbeid, herunder ansvar for arrangementer, besvarelse av henvendelser, bistå andre kolleger ved stasjonen, vil også inngå i arbeidsoppgavene.

Ønskede kvalifikasjoner

Søkere må være norske statsborgere og være registrert i et studieprogram ved et godkjent lærested enten i Norge eller i utlandet, gjerne innen f.eks. internasjonale relasjoner, midtøstenstudier, historie, språk, journalistikk, økonomi, juss eller andre relevante fagområder. Søkere bør ha fullført bachelorgrad, samt ha planer om å fortsette studiene. Det er en fordel, men ikke et krav, at praktikantene har kjennskap til arabisk kultur og språk og kunnskap om landene i regionen.

Søkere må utvise meget god språkføring i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig. Selvstendighet, tilpasningsdyktighet, ryddighet, modenhet, evne til å ta initiativ, samarbeide og gode kommunikasjonsevner vil bli vektlagt. Studenter som har vært praktikant (eller hospitant) tidligere kan ikke søke.

Praktiske forhold

Praktikantperioden har en varighet på inntil seks måneder med tiltredelse i løpet av januar 2020. Ambassaden gir praktikantene et månedlig stipend på om lag 12.000 kroner og stiller en leilighet til disposisjon mot en relativt rimelig husleie som trekkes fra stipendiet (og ambassaden dekker strøm og internett). Straks utvelgelsesprosessen er ferdig bør praktikantene søke NAV Utland om frivillig medlemskap i Folketrygden. Praktikantene må selv dekke reisekostnader til/fra Saudi-Arabia og visumgebyr.

Søknad

Søknadsbrev, CV og karakterutskrifter sendes per e-post til [email protected] senest innen utgangen av mandag 9. mars 2020. Merk søknaden «Praktikant høsten 2020». Alle søkere vil få svar og de mest aktuelle kandidatene vil bli kontaktet for telefonintervju og evt. en skrivetest.

Spørsmål kan rettes til ambassaderåd Signe G. Gilen, e-post [email protected] (telefon +966 55 333 0973) eller til de to praktikantene vi har i dag, Ingeborg Albert Rikheim, epost: [email protected] (telefon + 966 53 844 7242) eller Muna Jibril, epost: [email protected] (telefon + 966 53 881 4732).