Utenriksministeren møtte menneskerettighetsorganisasjoner

Møte MR
Sivile organisasjoner fikk diskutere Menneskerettighetsrådets neste høring av Norge på møtet med utenriksministeren. Foto: Guri Solberg, UD

Tema for møtet var Menneskerettighetsrådets landhøring av Norge, som skal finne sted våren 2019.

 

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide møtte 04. mai representanter for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Likestillings- og diskrimineringsombudet og en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner. - Landhøringene i Menneskerettighetsrådet er et viktig politisk virkemiddel. Norge bruker høringene systematisk til å ta opp menneskerettighetsutfordringer i enkeltland, og om et år er det altså menneskerettighetssituasjonen her i Norge som skal under lupen, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 

Landhøringene - Universal Periodic Review (UPR) - innebærer at alle FNs medlemsland høres i Menneskerettighetsrådet hvert femte år om oppfølging av sine menneskerettighetsforplikelser. Norge skal høres for tredje gang i april/mai 2019. Før selve høringen skal Norge levere en rapport til Menneskerettighetsrådet.

 

- Jeg ser fram til å få innspill fra deltakerne på møtet i dag. Vi ønsker en åpen prosess i utarbeidelsen av Norges tredje UPR-rapport. Dialog med uavhengige institusjoner, menneskerettighetsforsvarere og sivilt samfunn er viktig. Gjennom åpenhet og dialog blir politikkutformingen bedre, sa utenriksministeren.

 

UPR-høringene munner ut i anbefalinger fra andre land om tiltak som skal styrke gjennomføringen av menneskerettighetene. Anbefalingene til Norge i 2014 og Norges tilbakemelding på disse er tilgjengelige i databasen til UPR Info.

 

Mer informasjon om UPR: