Vil du være praktikant på ambassaden i Riyadh?

Ambassaden

Den norske ambassaden i Riyadh søker én eller to praktikanter for første halvår 2019. Søknadsfrist er tirsdag 2. oktober 2018 med tiltredelse i januar 2019. Oppholdets varighet er maksimalt seks måneder.

Den norske ambassaden i Riyadh søker én eller to praktikanter med oppstart i januar 2019.

Ambassaden ivaretar Norges interesser overfor Saudi-Arabia, Oman, Bahrain og Jemen. Praktikantene er en del av ambassadens stab og får en allsidig innføring i ambassadens virksomhet, med både politiske, næringsmessige, kultur- og informasjonsrelaterte arbeidsoppgaver, inklusive ambassadens rapport- og analysevirksomhet.

Saudi-Arabia er et kontrastfylt land, et land i endring og en av de viktigste politiske aktørene i regionen. Landet er en av verdens største oljeeksportører, Midtøstens største økonomi og det eneste arabiske medlem av G20. Samtidig er Saudi-Arabia et konservativt, religiøst land, med en svært ung befolkning. Fra Riyadh følger ambassaden også utviklingen i det konfliktherjede nabolandet Jemen. I både Oman og Bahrain er det norske næringsinteresser, økende antall turister og styrkede kontaktflater mot Norge, også politisk.

For første halvår 2019 søker ambassaden i Riyadh en eller to praktikanter. Arbeidsoppgavene inkluderer politisk og økonomisk rapportering, inklusive innenrikspolitiske samfunnsutfordringer, energispørsmål, menneskerettigheter og religion, for å nevne noe. Næringsfremme, informasjons- og kulturarbeid, herunder ansvar for arrangementer, vil også inngå i arbeidsoppgavene.

Ønskede kvalifikasjoner

Søkere bør være studenter på mastergradsnivå, gjerne innen samfunnsvitenskap, Midtøstenstudier, historie, økonomi eller andre relevante fagområder. Det er en fordel, men ikke noe krav, om praktikantene har kjennskap til arabisk kultur og språk og god kunnskap om landene i regionen.

Søkere må være norske statsborgere med meget god språkføring i norsk, muntlig og skriftlig. Gode engelskkunnskaper er også svært viktig. Selvstendighet, fleksibilitet, ryddighet, modenhet, evne til å ta initiativ, samarbeidsevner og gode kommunikasjonsevner vil bli vektlagt. Studenter som har vært praktikant tidligere kan ikke søke.

Praktiske forhold

Praktikantperioden har en varighet på inntil seks måneder med tiltredelse i løpet av januar 2019. Ambassaden gir praktikantene et månedlig stipend på om lag 11.500 kroner og stiller en leilighet til disposisjon mot en rimelig husleie som trekkes fra stipendiet. Straks utvelgelsesprosessen er ferdig bør praktikantene søke NAV Utland om frivillig medlemskap i Folketrygden. Praktikantene må selv dekke reisekostnader til/fra Saudi-Arabia og visumgebyr.

Søknad

Søknad, CV og karakterutskrifter sendes per e-post til emb.riyadh@mfa.no senest innen tirsdag 2. oktober 2018. Merk søknaden «Praktikant våren 2019». Alle søkere vil få svar og de mest aktuelle kandidatene vil bli kontaktet for en liten skrivetest og intervju.

Spørsmål kan rettes til ambassadesekretær Ulrik Tetzschner, e-post Ulrik.Tetzschner@mfa.no (telefon +966 55 333 0973) eller til de praktikantene vi har i dag, Alma Torbjørg Lindstrøm, e-post Alma.Torbjorg.Lindstrom@mfa.no (telefon + 966 53 844 7242), eller Ryman Sleeman, e-post Ryman.Sleeman@mfa.no (telefon + 966 53 881 4732).