Elections - Photo:valg.no
valg.no

Elections in Norway 2021. Vote in advance

There are elections to the Norwegian Parliament and the Sami Parliament on 13 September 2021.

There are elections to the Norwegian Parliament and the Sami Parliament on 13 September 2021.

You can vote in advance (‘forhåndsstemme’) from 1 July to 2 September at the Norwegian Embassy in Riyadh, the Norwegian Honorary Consulate General in Jeddah and the Norwegian Honorary Consulate General in Muscat. In early July, we will also travel to Manama, Bahrain with our ‘mobile polling station’.

It is wise to call us or email us before you turn up to vote, to make sure of the opening hours. Remember to bring your Norwegian passport. See contact details here: About the Embassy - Norway in Saudi Arabia.

 

Who can vote? See: Parliamentary Election 2021 - Valgdirektoratet

 

Stortings – og sametingsvalget 2021

 Denne høsten er det stortings – og sametingsvalg i Norge. Hvis du oppholder deg i utlandet må du stemme fra 1. juli og senest torsdag 2. september.

 Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller særskilt oppnevnte stemmemottakere. Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme. Har du ikke mulighet til å oppsøke en utenriksstasjon eller stemmemottaker, kan du også brevstemme. Se valg.no for mer informasjon om hvordan du kan stemme fra utlandet.

 Husk å stemme i tide

På valgdagen 13. september er det for sent å avgi stemme i utlandet. Er du i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du forhåndsstemme. Dette kan du gjøre fra mandag 1. juli til og med torsdag 2. september. Du er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme i så god tid at stemmen din når frem til valgstyret dagen etter valgdagen kl. 17. Forhåndsstemmer som kommer inn senere enn dette, blir forkastet. Det er ikke mulig å stemme flere ganger.

Hvem kan stemme?

Du har stemmerett ved stortingsvalget dersom du

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Du må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen for at stemmegivningen din skal være gyldig.

Valgkort blir ikke brukt ved forhåndsstemmegivning i utlandet, men du må ta med legitimasjon når du skal stemme.

 Sametingsvalget

Ved sametingsvalg må du være innført i Sametingets valgmanntall for å kunne stemme. Du kan søke om å bli innført på sametinget.no. Søknaden må være fremme hos Sametinget dagen etter valgdagen kl. 17.