Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Reiseregistrering - Photo:UD
Reiseregistrering UD

Reiseregistrering

Nordmenn oppfordres til å benytte seg av UDs reiseregistrering.

Ambassaden anbefaler nordmenn til å benytte seg av UDs reiseregistrering når de reiser til St. Vincent og Grenadinene.

Reiseregistrering.no er et tilbud til reisende om å registrere kontaktopplysninger hos Utenriksdepartementet. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på SMS eller e-post.