Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

COVID-19: Unntakstilstanden i Romania forlenget til 15. mai

Unntakstilstanden som ble innført i Romania 16. mars for en periode på 30 dager for å hindre spredning av COVID-19, ble forlenget med ytterligere 30 dager og vil vare frem til 15. mai. Det innebærer bl.a. at restriksjoner på individers bevegelsesfrihet også videreføres frem til 15. mai. Ambassaden anbefaler alle å følge med på informasjon fra rumenske myndigheter om hvilke tiltak som gjelder, også etter at unntakstilstanden er over. Oppdatert informasjon om de til enhver tid gjeldende tiltak finner du her.