Studenpraktikant høsten 2019

Bucharest - Photo:Sara Myhrer
Foto: Sara Myhrer

Den norske ambassaden i Bucuresti søker to studentpraktikanter høsten 2019. Praktikantoppholdets varighet er inntil seks måneder med ønsket tiltredelse i august 2019. Søknadsfrist er 15. mars 2019.

Ambassaden i Bucuresti dekker Romania, Bulgaria og Moldova. Et praktikantopphold i vakre Bucuresti vil gi innblikk i en region av stor geopolitisk betydning med en spennende og unik historie i europeisk sammenheng. Vi kan tilby et givende opphold i en fascinerende sørøsteuropeisk hovedstad med et interessant politisk klima. Relevante interesseområder for ambassaden i Romania er sikkerhetspolitikk, Russland, europapolitiske spørsmål, næringsliv og kultur, samt den politiske utviklingen i de tre landene og i regionen.

 

Arbeidsoppgaver

Målsettingen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Praktikantene vil utføre varierte oppgaver som vil gi et bredt innblikk og trening i utenriksstasjonens virksomhet. Praktikantene inngår som medlemmer av staben og veiledes av kolleger i et godt arbeidsmiljø. Den norske ambassaden i Bucuresti består av fem norske utsendte og syv lokalt ansatte. Romania har et bredt diplomatisk miljø med mer enn 80 representasjoner.

Arbeid med politisk og økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering om forhold i Romania, Bulgaria og Moldova vil være en hovedoppgave. En annen viktig oppgave vil være arbeid med ambassadens sosiale medier, som er viktige ledd i Norgesprofileringen. Praktikantene vil også bidra ved ulike kulturarrangement og arrangement i tilknytning til EØS-midlene i Romania og Bulgaria. I tillegg vil praktikantene ta del i ambassadens daglige gjøremål.

 

Formelle krav og kvalifikasjoner

Studentpraktikantene må være norske statsborgere og medlemmer av folketrygden, og må også søke NAV Internasjonalt om rett til utvidet stønad til helsetjenester. Videre må praktikantene være under utdanning ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested og ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Som praktikant må du ha evne til å arbeide selvstendig, men også kunne jobbe i team. Praktikantene forutsettes å være samfunnsinteressert og ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Kjennskap til internettpublisering er en fordel.

 

Praktiske forhold

Praktikantoppholdet er ulønnet, men praktikantene vil motta et månedlig stipend p.t. på NOK 9 000. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Bucuresti. Bolig kan ikke formidles, men ambassaden kan være behjelpelig med informasjon.

Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon kontakt internasjonal koordinator på din hjemmeinstitusjon og besøk https://www.utdanningiverden.no/studieprogram/erasmus-praksisopphold

 

Søknadsprosessen

Spørsmål kan rettes til nåværende studentpraktikanter Stian Fadum e-post: Stian.Fadum@mfa.no og Ida Tengesdal e-post: Ida.Tengesdal@mfa.no, ambassaderåd Eilif Gundersen epost: Eilif.Gundersen@mfa.no eller på ambassadens telefon: +40 213 069 800.

Søknadsfrist er 15. mars 2019. Kortfattet søknad, vedlagt CV og karakterutskrift sendes til emb.bucharest@mfa.no. Merk søknaden "Praktikantsøknad høsten 2019". Aktuelle kandidater må påregne et intervju over telefon.