Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Ballot box illustration

Stortingsvalg 2021

Den 13. september 2021 er det Stortingsvalg. Her finner du informasjon om hvordan du som norsk borger kan forhåndsstemme i Romania eller Bulgaria.

Forhåndsstemming
Fra den 1. juli og til 3. september 2021 kan norske statsborgere forhåndsstemme ved ambassaden i Bucuresti eller ved de norske konsulatene i Sofia eller Varna. Vi ber publikum om å ta kontakt på forhånd for å avtale tid for å stemme. Husk å ta med gyldig norsk pass som legitimasjon. Det vil ikke være mulig å få utført andre typer ærend eller tjenester på ambassaden/konsulatene samme dag, med mindre dette er avtalt på forhånd.

Brevstemmegivning
Dersom du ikke har anledning til, eller ikke ønsker å møte på ambassaden eller konsulatene for å forhåndsstemme, kan du også stemme ved brevpost. Du kan lese mer om dette her: Stemme ved brevpost - Valgdirektoratet. Ved spørsmål om brevstemming kan man henvende seg direkte til Valgdirektoratet på e-post: post@valg.no

Du finner mer informasjon om Stortingsvalget 2021 her: Stortingsvalget 2021 - Valgdirektoratet