Ballot box illustration

Stortingsvalg 2021

Den 13. september 2021 er det Stortingsvalg. Her finner du informasjon om hvordan du som norsk borger kan forhåndsstemme i Romania eller Bulgaria.

Forhåndsstemming
Fra den 1. juli og til 3. september 2021 kan norske statsborgere forhåndsstemme ved ambassaden i Bucuresti eller ved de norske konsulatene i Sofia eller Varna. Vi ber publikum om å ta kontakt på forhånd for å avtale tid for å stemme. Husk å ta med gyldig norsk pass som legitimasjon. Det vil ikke være mulig å få utført andre typer ærend eller tjenester på ambassaden/konsulatene samme dag, med mindre dette er avtalt på forhånd.

Brevstemmegivning
Dersom du ikke har anledning til, eller ikke ønsker å møte på ambassaden eller konsulatene for å forhåndsstemme, kan du også stemme ved brevpost. Du kan lese mer om dette her: Stemme ved brevpost - Valgdirektoratet. Ved spørsmål om brevstemming kan man henvende seg direkte til Valgdirektoratet på e-post: post@valg.no

Du finner mer informasjon om Stortingsvalget 2021 her: Stortingsvalget 2021 - Valgdirektoratet