Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

NAV vil ikke sende ut leveattester i 2020

NAV har besluttet at det ikke vil gjennomføres årlig leveattestkontroll av pensjonister og uføretrygdede bosatt i utlandet.

NAV har besluttet at det ikke vil gjennomføres årlig leveattestkontroll av pensjonister og uføretrygdede bosatt i utlandet. Etter planen skulle leveattestene blitt sendt ut 1. april, men på grunn av Korona-situasjonen og behov for interne omprioriteringer i NAV, avlyses kontrollen i 2020