Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

COVID-19: Portforbud innført i Romania

Rumenske myndigheter har med vedtak av Military Ordinance 3/2020 forsterket tiltakene for å begrense spredning av koronasmitten i landet.

Rumenske myndigheter har med vedtak av Military Ordinance 3/2020 forsterket tiltakene for å begrense spredning av koronasmitten i landet. Fra og med 25. mars kl. 12 er det ikke tillatt å bevege seg utenfor egen bopel unntatt i nødvendige ærend. For personer over 65 år skal nødvendige ærend gjøres mellom kl. 11 og 13. Nærmere informasjon om tiltakene fremkommer av forordningen som du kan lese på engelsk her. Man skal uansett alltid ha med seg ID-papirer og et skriv med begrunnelse for hvorfor man beveger seg utendørs. Overtredelse kan medføre straffeforfølgelse. Rumenske myndigheter har laget  en mal for et slikt skriv som du finner på engelsk her og på rumensk her.

 

Ambassaden anbefaler at alle setter seg inn i gjeldende tiltak mot spredning av koronasmitten og holder seg oppdatert på norske og rumenske offentlige nettsider.