Regler for reise fra Romania til Norge

Regler for reise fra Romania til Norge i lys av krigen i Ukraina

Norske myndigheter kan dessverre ikke svare på spørsmål om hva som gjelder utenfor Norges grenser. Du må selv sjekke reglene som gjelder for grensepasseringer for ukrainske borgere uten biometrisk pass eller ID-dokumenter i andre land du må gjennom på vei til Norge.
Vi forstår at mange har spørsmål om reisen fra Romania til Norge, men den informasjon som norske myndigheter kan gi gjelder kun innreise til Norge, og omfatter ikke reisen gjennom andre land.

For ukrainske borgere som kommer til Norge

Hvis du skal søke om beskyttelse (asyl) : Hvis hensikten din med å reise til Norge er å søke om beskyttelse, kan du søke beskyttelse når du kommer til den norske grensen. Norske myndigheter anser ikke lenger Ukraina som et trygt land. Regjeringen har besluttet at Norge åpner for at ukrainere får midlertidig, kollektiv beskyttelse i Norge på grunn av krisen i Ukraina.

Hvis du ikke skal søke om beskyttelse (asyl):  Hvis du ikke skal søke om beskyttelse i Norge, gjelder de vanlige innreisereglene for deg.  

  • Hvis du har biometrisk pass fra Ukraina, kan du reise visumfritt inn til Norge. Barn må også ha biometrisk pass for å være visumfrie, selv om de reiser sammen med foreldre som har biometrisk pass.  
  • Hvis du ikke har biometrisk pass, må du ha visum, oppholdstillatelse eller oppholdskort i Norge. Det gjelder både for voksne og barn.  

MEN, grunnet krisen i hjemlandet ditt, har UDI suspendert utreiseplikten for ukrainske borgere i Norge inntil videre. Selv om du ikke har lovlig opphold i Norge, vil du ikke blir bortvist og sendt ut av Norge nå.  Hvis du mangler pass, biometrisk pass, visum eller andre ID-dokumenter, kan du fortsatt søke om beskyttelse i Norge hvis du allerede er i Norge eller kommer deg til den norske grensen. Borgere av Ukraina kan fortsette å være i Norge inntil videre, uten at det får konsekvenser for dem hva gjelder utlendingsregelverket.

Norske utlendingsmyndigheter publiserer fortløpende relevant informasjon om innreiseregler til Norge for borgere av Ukraina på sine nettsider så vi vil oppfordre dere til å følge med her:

Informasjon om krisen i Ukraina - UDI