Åpningstid for Generalkonsulatet i Sofia,Bulgaria

Generalkonsulatet i Sofia stengt grunnet ferieavvikling

Ambassaden i Bucuresti ønsker å informere om at generalkonsulatet i Sofia er stengt f.o.m. 01.09.22 og åpner igjen 07.09.22.

 

Ved behov for bistand, ta kontakt med ambassaden i Bucuresti eller det norske konsulatet i Varna.

For konsulær bistand utenfor normal arbeidstid, ta kontakt med Utenriksdepartementets Operative Senter (UDOPS) +47 23 95 00 00.