Valg 2017

valg 2017.jpg
Foto: Tore Fjeld

På valgdagen 11. september er det ikke anledning til å avgi stemme i utlandet. Du kan imidlertid forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner – det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater - fra og med lørdag 1. juli til og med fredag 1. september. Hvis du ønsker å forhåndsstemme ved den norske ambassaden i Bucuresti, kan du møte opp hverdager mellom kl. 10-12. Hvis du ønsker å forhåndsstemme ved det norske generalkonsulatet i Sofia (Bulgaria) eller konsulatet i Varna (Bulgaria), må du kontakte konsulatet for å avtale tid. Du må ta med legitimasjon når du skal forhåndsstemme. Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivning i utlandet.

Utenriksstasjonen sørger for at din forhåndsstemme blir sendt til riktig kommune i Norge, men du har også selv et ansvar for å forhåndsstemme i god nok tid. For at stemmeseddelen din skal telle i valgoppgjøret, må den komme frem til den riktige kommunen innen tirsdag 12. september kl. 17.00.

Hvis du ikke har mulighet til å oppsøke en utenriksstasjon, kan du også brevstemme. En fullstendig oversikt over hvor og hvordan man kan avgi sin forhåndsstemme i utlandet finner du her.

OBS: Samtidig som stortings- og sametingsvalget, er det ekstraordinært kommunestyrevalg for innbyggerne i Tjøme kommune og Nøtterøy kommune i Vestfold fylke, som følge av sammenslåingen av disse kommunene til Færder kommune fra 2018.

Hvem har stemmerett ved stortingsvalget?

 

Norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår, har stemmerett ved stortingsvalget:

  • Vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret
  • Vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53
  • Vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

For å bruke stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Hvem har stemmerett ved sametingsvalget?

 

For å kunne stemme ved sametingsvalget, må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten

  • har samisk som hjemmespråk, eller
  • har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller
  • er barn av person som står eller har stått i valgmanntallet, kan kreve seg innført i valgmanntallet.

Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet, dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge. Innmelding i valgmanntallet kan gjøres på skjema som er tilgjengelig på Sametingets nettsider.

 

Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Hvem har stemmerett ved det ekstraordinære kommunestyrevalget til Færder kommune?

 

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
  • Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2017, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2017.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

 

For å stemme ved det ekstraordinære kommunestyrevalget til Færder kommune må du være innført i manntallet til Færder kommune på valgdagen.