Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Bucharest - Photo:Sara Myhrer
Sara Myhrer

Studentpraktikant våren 2020

Den norske ambassaden i Bucuresti søker to studentpraktikanter våren 2020. Praktikantsoppholdet varer seks måneder, med tiltredelse 15. januar 2020. Søknadsfrist er 13. oktober 2019.

| 24.09.2019

Ambassaden i Bucuresti dekker Romania, Bulgaria og Moldova, med hovedvekt på Romania. Et praktikantopphold i vakre Bucuresti vil gi innblikk i en region av stor geopolitisk betydning og med en spennende og unik historie. Relevante interesseområder for ambassaden i Romania er sikkerhetspolitikk, Russland, EU/EØS-relaterte spørsmål, den politiske og sosiale utviklingen i de tre landene og i regionen, næringsliv, menneskerettigheter og kultur.

Arbeidsoppgaver

Målsettingen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten. Praktikanten vil utføre varierte oppgaver som vil gi innblikk og trening i utenriksstasjonens daglige gjøremål. Praktikanten inngår som et regulært medlem av staben og veiledes av kolleger i et godt og aktivt arbeidsmiljø. Den norske ambassaden i Bucuresti består av fem norske utsendte og seks lokalt ansatte. Bucuresti har et stort diplomatisk miljø med mer enn 80 representasjoner, og flere andre ambassader har praktikanter.

Arbeid med politisk, økonomisk og sosial informasjonsinnhenting og rapportering om forhold i Romania, Bulgaria og Moldova er en hovedoppgave. En annen viktig oppgave er arbeid med ambassadens Facebook, som et viktig ledd i profileringen av Norge og ambassaden. Praktikanten vil også bidra ved ulike kulturarrangement og arrangement i tilknytning til EØS-midlene i Romania. I tillegg vil praktikantene ta del i de daglige rutinene ved stasjonen.

Formelle krav og kvalifikasjoner

Studentpraktikantene må være norske statsborgere og medlemmer av folketrygden, og må også søke NAV Internasjonalt om rett til utvidet stønad til helsetjenester. Videre må praktikantene være under utdanning ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested og ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Praktikantene forutsettes å være samfunnsinteressert og ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Kjennskap til internettpublisering er en fordel.

Praktiske forhold

Praktikantoppholdet er ulønnet, men praktikantene vil motta et månedlig stipend p.t. på NOK 10 000. Praktikantene er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Bucuresti. Bolig kan ikke formidles, men ambassaden er behjelpelig med informasjon.

Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon kontakt internasjonal koordinator på din hjemmeinstitusjon og besøk https://www.utdanningiverden.no/studieprogram/erasmus-praksisopphold

Søknadsprosessen

Spørsmål kan rettes til nåværende studentpraktikanter Nora Rinde e-post: [email protected] og Thea Dybvig e-post: [email protected], ambassaderåd Eilif Gundersen epost: [email protected] eller på ambassadens telefon: +40 213 069 800.

Søknadsfrist 13. oktober 2019 med tiltredelse 15. januar 2020. Praktikantoppholdets varighet er inntil seks måneder. Kortfattet søknad, vedlagt CV og karakterutskrift sendes til [email protected] Merk søknaden "Praktikantsøknad våren 2020". Aktuelle kandidater vil bli intervjuet over telefon.

Vi ser fram til å høre fra deg!