Ambassaden i Bucuresti søker studentpraktikant

bucharest-1050x700.jpg

Den norske ambassaden i Bucuresti søker studentpraktikant våren 2018. Praktikantoppholdet varer seks måneder, med tiltredelse primo januar 2018. Søknadsfrist er 15 oktober 2017.

Ambassaden i Bucuresti dekker Romania, Bulgaria og Moldova. Et praktikantopphold i vakre Bucuresti vil gi innblikk i en region av stor geostrategisk betydning med en spennende og unik historie i europeisk sammenheng. Relevante interesseområder for ambassaden i Romania er sikkerhetspolitikk, EU/EØS-relaterte spørsmål, den politiske utviklingen i de tre landene og regionalt, næringsliv og kultur. Våren 2018 vil vi ha et særskilt fokus på Bulgaria som har EU-formannskapet i denne perioden

Arbeidsoppgaver

Målsettingen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten. Praktikanten vil utføre varierte oppgaver som vil gi innblikk og trening i utenriksstasjonens daglige gjøremål. Praktikanten inngår som et regulært medlem av staben og veiledes av kolleger i et godt arbeidsmiljø. Den norske ambassaden i Bucuresti består av fem norske utsendte og åtte lokalt ansatte. Romania har et bredt diplomatisk miljø med mer enn 80 representasjoner.

Arbeid med politisk og økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering om forhold i Romania vil være en hovedoppgave. En annen viktig oppgave vil være arbeid med ambassadens Facebook-side og hjemmeside,  www.norway.no/romania som er viktige ledd i Norgesprofileringen. Praktikanten vil også bidra ved ulike kulturarrangement og arrangement i tilknytning til EØS-midlene i Romania og Bulgaria. I tillegg vil praktikanten ta del i de daglige rutinene ved stasjonen.

Formelle krav og kvalifikasjoner

Studentpraktikanten må være norsk statsborger og medlem av folketrygden. Vedkommende må også søke NAV Internasjonalt om rett til utvidet stønad til helsetjenester. Videre må praktikanten være under utdanning ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested og ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Praktikanten forutsettes å være samfunnsinteressert og ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Kjennskap til internettpublisering er en fordel.

Praktiske forhold

Praktikantoppholdet er ulønnet, men vedkommende vil motta et månedlig stipend p.t. på NOK 9 750. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Bucuresti. Bolig kan ikke formidles, men ambassaden kan være behjelpelig med informasjon.

Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon kontakt internasjonal koordinator på din hjemmeinstitusjon og besøk http://studeriutlandet.no/erasmuspraksis.

Søknadsprosessen

Spørsmål kan rettes til nåværende studentpraktikant Torjus Solheim Eckhoff e-post: Torjus.Solheim.Eckhoff@mfa.no, ambassadesekretær Ragnhild Wikeby epost: Ragnhild.Wikeby@mfa.no eller på ambassadens telefon: +40 213069800.

Søknadsfrist 15. oktober 2017 med tiltredelse primo januar 2018. Praktikantoppholdets varighet er inntil seks måneder. Kortfattet søknad, vedlagt CV og karakterutskrift sendes til emb.bucharest@mfa.no. Merk søknaden "søknad praktikant vår 2018". Aktuelle kandidater må påregne et intervju over telefon.