Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter

Regjeringen har lansert en handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter. Handlingsplanen skal gjøre det enklere for norske bedrifter å ta i bruk FNs veiledende prinsipper og presenterer tiltak for hvordan norske myndigheter skal følge opp prinsippene.         

Regjeringen forventer at alle norske selskaper:

• Følger lover og regler i de land selskapet er aktive i

• Gjør seg kjent med FNs veiledende prinsipper og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper

• Benytter seg av FNs veiledende prinsipper eller OECDs retningslinjer i utviklingen av strategier for ansvarlig forretningsdrift der det er relevant

• Utviser aktsomhet og kartlegger risiko på menneskerettighetsområdet tilpasset selskapets

virksomhet. Dette gjelder særskilt for selskaper som opererer i krevende markeder

• Benytter seg av prinsippene «følg eller forklar» og vesentlighetsprinsippet

Handlingsplanen finner du her.