Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Økonomi

I 2016 vokste Romanias BNP med 4,6 prosent. Veksten fortsatte med økt styrke i 2017, hvor de siste estimatene ligger på 6,4 prosent. Dette er det høyeste i EU.

Romania har falt noe i Verdensbankens Doing Business-rapporter det siste året, og kom på 45. plass av 190 land i rapporten for 2018. Rumensk BNP/c tilsvarer ca. 12 prosent av det norske. Dersom man justerer for prisnivå mer enn dobles BNP/c til 21 403 og tilsvarer dermed over en tredjedel av det norske kjøpekraftsjusterte BNP/c.

Økonomiske fakta:

Valuta:     RON, Rumensk Leu (flertall Lei). 1 RON er litt i overkant av 2 NOK (januar 2018).

BNP:      ca. 188 mrd. USD (2016).

BNP vekstrate:  4,6 % (2016)

Arbeidsledighet:    4,7% (november 2017)