Valg - Photo:valglokaler.no
Valg valglokaler.no

Stortings – og sametingsvalget 2021

Denne høsten er det stortings – og sametingsvalg i Norge. Hvis du oppholder deg i utlandet kan du stemme fra 1. juli og senest fredag 3. september.

Velgere som bor eller oppholder seg på Filippinene kan forhåndsstemme ved ambassaden i Manila eller ved det honorære konsulatet i Cebu.

Man må forhåndsbestille avtale for å kunne forhåndsstemme på ovennevnte plasser.

Adressen til ambassaden i Manila er som følger:

12th/F DelRosarioLaw Centre

21st Drive corner 20th Drive

Bonifacio Global City, Taguig City

Email: emb.manila@mfa.no

Åpent for stemmemottak på onsdager og fredager mellom klokken 09:00 og 15:00 eller når man har andre avtaler på ambassaden.

 

Adressen til det honorære konsulatet i Cebu:

2F University of Cebu Banilad Bldg.

Gov. Cuenco Ave.

Banilad Cebu City

Email: norwayconsulate.cebu@gmail.com

Åpent for stemmemottak på torsdager klokken 09:00 og 13:00.

 

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme.

Har du ikke mulighet til å oppsøke en utenriksstasjon eller stemmemottaker, kan du også brevstemme. Se valg.no for mer informasjon om hvordan du kan brevstemme fra utlandet.

Vennligst kontakt ambassaden for å få tilsendt valgmateriallet. Avgitt brevstemme kan returneres til ambassaden som vil videresende til valgdistriktene i Norge.

Valg1
Valg1 Photo: Valg.no

Husk å stemme i tide

På valgdagen 13. september er det for sent å avgi stemme i utlandet. Er du i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du forhåndsstemme. Dette kan du gjøre fra mandag 1. juli til og med fredag 3. september.

Brevstemmer må være mottatt ambassaden innen onsdag 1. september.

Du er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme i så god tid at stemmen din når frem til valgstyret dagen etter valgdagen kl. 17. Forhåndsstemmer som kommer inn senere enn dette, blir forkastet.

 

Det er ikke mulig å stemme flere ganger.

 

Hvem kan stemme?

Du har stemmerett ved stortingsvalget dersom du

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Du må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen for at stemmegivningen din skal være gyldig.

Valgkort blir ikke brukt ved forhåndsstemmegivning i utlandet, men du må ta med legitimasjon når du skal stemme.

Sametingsvalget

Ved sametingsvalg må du være innført i Sametingets valgmanntall for å kunne stemme. Du kan søke om å bli innført på sametinget.no. Søknaden må være fremme hos Sametinget dagen etter valgdagen kl. 17.

 

I forbindelse med brevstemming ber vi om at du informerer ambassaden om du er berettiget til å kunne stemme på samtingsvalget.