Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

cover.png - Photo:cover.png
cover.png cover.png

Informasjon

Det vises til utbruddet av Taal-vulkanen sør for Manila. Filippinske myndigheter melder at det er fare for ytterligere utbrudd. Reisende oppfordres til å unngå området. Reisende oppfordres videre til å følge med på nyhetssendinger og lytte til råd fra lokale myndigheter. Ta kontakt med pårørende for å fortelle at dere er i god behold.