Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Logo with the text Travel Information to Norwegian nationals in the Philippines

Informasjon til norske reisende på Filippinene

Reisende må forvente store forstyrrelser i innenlandstrafikken som følge av filippinske myndigheters smitteverntiltak for å bekjempe Covid-19 utbruddet.

I utgangspunktet er innenlands persontransport over land, sjø og luft inn til National Capital Region (NCR)/Metro Manila suspendert, men noen ruter og/eller ekstra flyvninger kan forekomme for å gi utenlandske borgere anledning til å forlate Filippinene. Reisende som skal forlate landet, tillates innreise i NCR dersom man kan framvise bekreftet flybillett til utlandet med avreise innen 12 timer.

Vær oppmerksom på at situasjonen raskt kan endres. Reisende oppfordres til å bekrefte reiseruten med reise- eller flyselskap.

Kontaktinfo til de største flyselskapene som flyr innenlands på Filippinene er som følger:

Reisende oppfordres til å ta direkte kontakt med flyselskapene for å billettbestilling.

Norske myndigheter har gitt følgende råd til nordmenn som befinner seg på reise:

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/

Travel information to Norwegian nationals in the Philippines:

Travellers must expect severe disruptions as a result of the ongoing measures to combat the outbreak of Covid-19 in the Philippines.

Land, domestic air, and domestic sea travel to and from the National Capital Region (NCR)/Metro Manila is suspended, but some domestic services may still operate to allow foreign nationals to depart the Philippines. Departing passengers are allowed to transit the NCR by land, provided that proof of a confirmed international travel itinerary scheduled within twelve (12) hours from entry is presented at the checkpoints. Please note that as the situation may change suddenly, you are advised to confirm travel plans with transport operators in advance.

The contact details of major airlines operating domestic flights in the Philippines are as follows:

Travellers are advised to call Philippine Airlines, Cebu Pacific, Air Asia and Air Swift directly for ticket availability.

The Norwegian Government has published advice to Norwegian travellers here:

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/