Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Airport traveller drawing - Photo:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Frist for å kjøpe billetter til sweeper-flyvninger er FREDAG 10. APRIL kl. 08:00. (NÅ MED LENKE FOR BILLETTKJØP)

Hastemelding fra den norske ambassaden i Manila om ekstraordinære sweeper-flyvninger organisert av svenske myndigheter fra Cebu, Bohol (Tagbilaran), Iloilo og Bacolod til Manila, og videre flyvning med Qatar Airways til Stockholm (ARL) lørdag 11. april

Lørdag 11. april blir det satt opp følgende to innenriksflyvninger til Manila (MNL). Basert på informasjon fra svenske myndigheter, kan vi opplyse om følgende:

 

Første flyvning Bohol (Tagbilaran) – Cebu/Mactan – Manila

Avreise fra Bohol (Tagbilaran)                          09.30

Avreise fra Cebu/Mactan                                 10.30

Ankomst Manila                                              12.30

Billettpris for første flyvning: SEK 2.400,-

 

Andre flyvning Bacolod – Iloilo – Manila

Avreise Bacolod                                                 10.00

Avreise Iloilo                                                     11.15

Ankomst Manila                                                 12.30

Billettpris for andre flyvning: SEK 2.300,-

 

Videre flyvning til Stockholm (ARL) med Qatar Airways 11. april

Avreise Manila                                                 18.35

Ankomst Stockholm                                        16.30 (12. april)

Billettpris for flyvning Manila – Stockholm: SEK 21.000,-

Billetten med Qatar Airways fra Manila til Stockholm vil kun være mulig å kjøpe frem til 23.00 onsdag 8. april

 

Lenke til side for kjøp av billett:

https://www.cwtnordicevents.com/rk-flight-form

 

OBS: Det er ikke nødvendig å kjøpe billett helt til Stockholm. Det er også mulig å kun kjøpe billett til innenriksflyvningen til Manila for så selv å organisere videre reise, f.eks. med Qatar Airways til Oslo (OSL).

Flyvningene organiseres av svenske myndigheter, og svenske reisende vil ha førsterett på billetter.

Som en del av det nordiske konsulære samarbeidet vil billettsalget deretter åpnes opp for norske og andre nordiske reisende. Lenke for å kjøpe billetter for norske reisende vil legges ut senere i dag onsdag 8. april kl. 15.00 på ambassadens Facebook- og hjemmeside samt sendes ut til de som har registrert seg på reiseregistrering.no

Billettsalget vil senere også åpnes opp for reisende fra andre EU-land.

Vi ønsker samtidig å minne om de strenge innreisebestemmelsen til Norge, se https://www.regjeringen.no/no/tema/innvandring-og-integrering/innsikt/sporsmal-og-svar-om-nye-bortvisningsregler/id2693775/

Reisende vil også selv måtte betale for billettene og er ansvarlige for å komme seg til flyplassen i tide.

Det er i øyeblikket ikke planlagt noen ytterligere repatrieringsflyvninger av noen av de nordiske landende.

Ambassaden ber alle norske reisende som får kjøpt billett om å informere ambassaden så snart som mulig ved å sende en e-post til emb.manila@mfa.no

Vi vil da kunne sende deg et dokument med bekreftelse fra ambassaden på at du skal reise, noe som kan være nyttig for transporten til flyplassen.

Dersom du velger å gi overnevnte opplysninger til ambassaden, anser ambassaden dette også som et samtykke til å dele informasjonen med filippinske myndigheter for å kunne bistå med eventuell hjemreise.

English version: Urgent message from the Norwegian Embassy in Manila about tickets for sale from Bohol, Cebu, Bacolod and Iloilo to Manila and onward to Stockholm

Tickets for two Swedish sweeper flights from Bohol, Cebu, Bacolod and Iloilo to Manila and for Qatar Airways from Manila to Stockholm on Saturday 11 April can be purchased later today. The link for buying the tickets will be made available at the Embassy’s Facebook and website later today at 15:00 Wednesday 8 April.

 

Flight #1 Bohol (Tagbilaran) - Cebu/Mactan - Manila

Departure from Tagbilaran          09:30 AM

Departure from Cebu/Mactan   10:30 AM

Arrival Manila                                   12:20 PM

Price for flight to Manila: SEK 2 400

 

Flight #2 Bacolod - Iloilo - Manila

Departure Bacolod                         10:00 AM

Departure Iloilo                                11:15 AM

Arrival Manila                                   12:30 PM

Price for flight to Manila: SEK 2 300

 

Qatar Airways Manila – Stockholm on 11 April

Departure Manila                            18:35 PM

Arrival Stockholm                            16:30 PM on 12 April

Price for Qatar Airways flight from Manila to Stockholm: SEK 21 000 

This ticket will only be sold until 23:00 PM on 8 April.

 

Link to the online booking platform for purchasing of tickets:

https://www.cwtnordicevents.com/rk-flight-form

 

Other information

No further Nordic initiative for repatriation flights is currently foreseen.

The tickets are sold on a first come first served basis. Swedish travelers have first priority. But at 15:00 on 8 April, as part of the Nordic consular cooperation, the booking site will be available to Norwegian travelers and other Nordic nationals.

Travelers who will not travel on the Qatar Airways flight to Stockholm on 11 April must secure their own onward flights. Qatar Airways continues to fly to Oslo (OSL).